Thông báo trại Tang Bồng IV

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 19:33:07 GMT+7 ngày 26 tháng 4, 2018
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thông báo trại Tang Bồng IV.⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng
Thông báo của Toán Sinh Hoạt Ngành Kha về Trại TANG BỒNG IV.
Rất mong sự quan tâm và tạo điều kiện cho các em tham dự
Trân trọng
NGuyễn Vĩnh Thịnh
K. Quản trị - Ban Điều Hành
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
VIETNAM SCOUTS
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

Hướng Đạo Việt Nam

Toán Sinh Hoạt Ngành Kha

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

MỞ TRẠI HỌP BẠN NGÀNH KHA NĂM 2018

Kính gởi : Ban Huynh Trưởng các Đạo, Liên Đoàn.

Đồng kính gởi : Ban Huynh Trưởng các Kha đoàn.

Để tiếp nối truyền thống "Tang Bồng" được duy trì qua các năm - đã tạo điều kiện cho các Kha sinh cùng các Huynh trưởng ngành Kha được gặp gỡ và giao lưu, hình thành mối liên kết giữa các đơn vị trong phong trào Hướng Đạo.

Được sự đồng ý của Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Khối Sinh Hoạt - Toán sinh hoạt ngành Kha xin thông báo đến Quý Trưởng, các Kha đoàn v/v mở trại họp bạn ngành Kha năm 2018.

Tên trại : TANG BỒNG IV

Chủ đề trại: KHƠI NGUỒN

Thời gian trại : Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm trại : Khu vực miền Trung (sẽ thông báo sau).

Các ý tưởng, cách thức tổ chức, hoạt động Trại Tang Bồng IV sẽ xoay quanh chủ đề khơi nguồn cảm hứng cho ba mục tiêu:

- Nâng cao lý tưởng Hướng đạo trong mỗi cá nhân.

- Kết thân nhiều hơn giữa các đơn vị.

- Đổi mới phù hợp điều kiện sinh hoạt hiện tại tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Đối tượng tham dự:

- Các Kha sinh đang sinh hoạt trong các Kha đoàn, đã mua bảo hiểm, được sự chấp thuận của ban Huynh Trưởng đơn vị, phụ huynh hoặc người giám hộ.

- Các Kha Trưởng hoặc Phụ Tá đăng ký kèm theo đơn vị tham gia trại (s/l 1 hoặc 2).

- Các Huynh Trưởng và Tráng Sinh đăng ký theo danh sách giúp ích (s/l 40).

- Các Huynh Trưởng trong danh sách khách mời.

Với tinh thần "Khai Phá" để chuẩn bị cho kỳ trại được diễn ra tốt đẹp, kính mong quý Trưởng thông báo rộng rãi đến các Đơn vị và Kha sinh của mình những thông tin tổng quát về trại họp bạn cũng như tạo điều kiện & khuyến khích các em tham gia các cuộc thi, các nội dung cần chuẩn bị trước khi trại diễn ra như:

- Sáng tác huy hiệu & mẫu áo trại.

- Trò chơi khoa học.

Các thông báo chi tiết tiếp theo sẽ được tuần tự gởi đến sớm nhất đến các Đơn vị.

Các thông tin cần liên hệ, xin Quý Trưởng liên lạc qua email sinhhoatnganhkha@gmail.com.

Chân thành cám ơn và chào thân ái.

Trưởng Toán Sinh Hoạt ngành Kha

Bạch Quang Khải

Gửi nhận xét của bạn