Thông báo tuyền tình nguyện viên

     HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
          BAN ĐIỀU HÀNH
          KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG

       Số : 02/TSH-2019

THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Công cuộc: Tổ chức trại KẾT THÂN 2019

Kính gởi : Quí Trưởng trong Ban Điều Hành HĐVN
               Quí Trưởng phụ trách các Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn biệt lập

Kính thưa Quý Trưởng,

Ngành Tráng HĐVN tổ chức trại Kết Thân là trại dành cho các em khuyết tật, khiếm thị và trẻ mồ côi...cũng như trại Hoa Nhân Ái dành cho các em bị phong cùi, đây là công cuộc giúp ích của Ngành Tráng đã được thực hiện từ nhiều năm qua, qua các công cuộc này các Huynh Trưởng, Tráng sinh HĐVN được trui rèn trong công việc phục vụ cộng đồng. Trong những giai đoạn khó khăn trước kia, những công cuộc này là dịp ACE. HĐS chúng ta giữ lửa, gặp gỡ giao lưu với nhau. Nhiều Huynh Trưởng, Tráng sinh đã trưởng thành từ những hoạt động này. Để tiếp nối truyền thống đó, chúng tôi tổ chức trại Kết Thân lần thứ 16 và tuyển tình nguyện viên phục vụ cho công cuộc này.

Thời gian: Từ 05g00 ngày 25/05/2019 đến 14g00g ngày 26/05/2019.

Đối tượng: Trưởng, Tráng sinh, Phụ huynh

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Trại phí: 300.000 VNĐ/ 1 tình nguyện viên

(Là HĐS chúng ta không lấy chi phí xin được cho trại để sử dụng cho tình nguyện viên, mong quí Trưởng và các em Tráng sinh thông cảm)

Đăng ký & đóng tiền cho Trưởng Phụ trách Hành chánh Toán Sinh hoạt ngành Tráng trước ngày 12/05/2019.

Tr. TRẦN THỊ THU TRANG

Điện thoại: 0983270251 E-mail: thutrangbuom1959@gmail.com

Ban tổ chức rất mong Quí trưởng, Quí Phụ huynh và các Tráng sinh nhiệt tình đóng góp nhân lực, tài lực và vật lực cho công cuộc này. Chân thành cảm ơn và bắt tay trái quí Trưởng, Quí Phụ huynh và các em.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TM. Toán sinh hoạt ngành Tráng

Trưởng Toán

NGUYỄN TRỌNG LUYỆN

Gửi nhận xét của bạn