Thông báo về công cuộc xây nhà cho người nghèo

Quí Trưởng thân.

Công cuộc rthành lập Tráng đoàn Phú Yên để xây cầu Thống Nhất tại xã Thống Nhất ở thôn Phong Hậu, xã An Định, Phú Yên đã khởi động các công cuộc giúp ích của ngành Tráng trong tiến trình tổ chức Việt Nam Rover Moot 2017 (Phát động từ 22/02/ 2017 đến 16/08/2017).
Vừa qua, Trưởng Khối Sinh Hoạt của BĐH HĐVN: Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh đã thông báo đến các đơn vị trưởng, đề nghị tiến cử các Tráng sinh & Kha sinh tham gia chương trình xây nhà cho người nghèo. Đây là công cuộc giúp ích dài hơi của HĐVN với tổ chức Habitat For Humanity Việt Nam qua sự giới thiệu của Văn Phòng HĐTG vùng Châu Á- Thái Bình Dương

Qua trao đổi với Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh, để công cuộc được tiến hành thuận lợi. Thay mặt Toán Sinh hoạt ngành Tráng chúng tôi xin đề cử như sau:

Đề cử Tr. Trần Thị Thanh Uyên (Phụ trách về quan hệ quốc tế của Toán Sinh Hoạt ngành Tráng) làm phụ tá cho Tr. Nguyễn Vịnh Thịnh trong việc tổ chức thực hiện các công cuộc xây dựng nhà cho người nghèo cùa Habitat.
Đề cử Tr. Đỗ Đình Vương làm Trưởng đoàn (cùng 14 Tráng sinh& Kha sinh) làm tình nguyện viên tham gia cuộc xây nhà cho người nghèo ngày 02/04/2017 của Habitat and Scouts build tại Tỉnh Long An.

Xin quí Trưởng Trong BTC Rover Moot & Toán Sinh hoạt ngành Tráng giúp đỡ trong phạm vi có thể để 2 Trưởng Trần Thị..Thanh Uyên & Đỗ Đình Vương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TABTT quí Trưởng

TM. Toán Sinh hoạt ngành Tráng
Nguyễn Trọng Luyện

Gửi nhận xét của bạn