Thông báo về hội làng Tùng Nguyên 2017 (woodbagde reunion)

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 08:45 6 tháng 6, 2017
Chủ đề: THÔNG BÁO VỀ HỘI LÀNG TÙNG NGUYÊN 2017 (WOODBAGDE REUNION)
Đến: BDH SH TRAN MINH THIEN <bandieuhanhhdvn@gmail.com>


Kính thông báo đến Quí Trưởng.
 
Theo đề nghị của nhiều đơn vị. Trong thời gian hè từ tháng 6 - tháng 9 năm nay. Có quá nhiều trại dành cho đơn vị và các Ngành, Do đó Ban tổ chức Hội Làng Tùng Nguyên được sự thống nhất của BĐH quyết định không tổ chức Hội Làng Tùng Nguyên 2017 trong Tháng 7 như đã thông báo. Thời gian tổ chức Hội Làng TN sẽ được rời vào thời gian hợp lý hơn. Khi có kế hoạch cụ thể, BTC sẽ thông báo đến Quí Trưởng.
 
Rất mong sự cảm thông vì sự thay đổi này.
Trân trọng

Gửi nhận xét của bạn