Thông báo v/v Tổ chức Woodbadge Reunion (Hội làng Tùng Nguyên) 2017

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

     BAN ĐIỀU HÀNH

         ________

 

Ngày 05 tháng 05 năm 2017

Kính gửi Quí Trưởng    Đạo Trưởng

Liên Đoàn Trưởng

Và Tráng Trưởng các Tráng đoàn biệt lập.

Thông báo v/v Tổ chức Woodbadge Reunion (Hội làng Tùng Nguyên) 2017

Woodbadge Reunion  - Hội làng Tùng Nguyên là dịp để những Huynh Trưởng (HHR) của phong trào Hướng Đạo gặp gỡ hun đúc tinh thần Hướng Đạo theo nguyên lý, truyền thống của trại trường Gilwell và tinh thần của vị sáng lập phong trào.

Hội làng Tùng Nguyên thường được tổ chức cùng với những sự kiện họp mặt lớn của Phong trào, tuy nhiên trong suốt thời kỳ phục hoạt vừa qua đã nhiều lần Hội Làng Tùng Nguyên dự định tổ chức nhưng vì nhiều lý do không thể thực hiện được.

Năm 2017 với các sự kiện:

-         Kỷ niệm 110 năm Phong trào Hướng Đạo Thế Giới (1907-2017)

-         100 năm Ngành Tráng Phong trào Hướng Đạo được thành lập. (1917-2017)

-         80 năm kỷ niệm Trại Trường Bạch Mã (1937-2017)

-         Cùng với sự kiện Họp Bạn Ngành Tráng Việt Nam: VỮNG TIẾN 2017.

Ban Điều Hành HĐVN  thống nhất tổ chức Hội Làng Tùng Nguyên: VỮNG TIẾN 2017 với chi tiết như sau:

-         Thời gian: 02 ngày

-         Địa điểm:  tại 2 khu vực cùng lúc: tại Miền Trung và Miền Nam, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Trưởng đơn vị.

-         Thành phần tham dự: Tất cả các Huynh Trưởng đã nhận Huy Hiệu Rừng đang trực tiếp cầm đoàn hoặc đang phục vụ Phong trào với trách vụ tại Đạo hoặc BĐH, Tổ chức ghi danh tham dự theo đơn vị. Trưởng Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Tráng Trưởng chịu trách nhiệm tổ chức cho đơn vị tham dự sự kiện này. Các trường hợp khác do BĐH quyết định.

-         Ban tổ chức:

Trưởng Ban :             Tr. TRẦN MINH THIỆN –Trưởng Ban Điều Hành HĐVN

Trưởng Cố vấn:         Tr. LT Nguyễn Văn Lộc – Trưởng Khối Huấn luyện

Trưởng Điều phối:    Tr. NGUYỄN VĨNH THỊNH – Trưởng Khối Sinh Hoạt

Miền Trung:    Trại Trưởng: Tr. LT TRẦN XÊ – Trưởng Khối Quản Trị & Trưởng phụ trách Quản trị KHL.

                       Phụ tá: LT. LÊ HƯỞNG và các thành viên Khóa ALT 2013.

Miền Nam:      Trại Trưởng: Tr. LT TÔN THẤT HÀN – Trưởng Ủy viên chuyên môn KHL – Trưởng Toán HLQG.

                       Phụ tá: Tr. PHAN TẤN LUẬN và các thành viên Khóa ALT 2013.

-         Vật phẩm trại: Dự kiến BTC sẽ thực hiện các vật phẩm nhân dịp đặc biệt này:

  1. Áo thun (T-shirt) trại loại tốt với nhiều mẫu mã.
  2. Nón trại loại tốt.
  3. Khăn quàng sự kiện với hai loại: Miền Trung và Miền Nam
  4. Logo sự kiện

-         Kế hoạch thực hiện:

Các Đơn vị ghi danh về BTC chậm nhất ngày 31/05/2017. Xin gửi biểu mẫu ghi danh (mẫu đính kèm) về:

Miền Trung: Tr. Trần Xê. ĐT: 0935585202

                    Tr. Lê Hưởng. ĐT: 0983895065

Miền Nam:    Tr. Tôn Thất Hản. ĐT: 0907030430

                     Tr. Phan Tấn Luận ĐT: 0903326837

Vật phẩm sẽ phân phối theo yêu cầu, không hạn chế số lượng với chính sách giá theo bộ (combo) hoặc mua lẻ,  cụ thể sẽ thông báo đến đơn vị và hoàn tất giao vật phẩm trong tháng 06 và đầu tháng 7.

Chương trình dự kiến:

NGÀY 1

07g00: Tập trung

09g00: Khai mạc

11g30: Cơm trưa

14g00: Trao đổi:      

- Vai trò Huynh Trưởng trong Phong trào Hướng Đạo.

- Những chính sách nguồn lực Trưởng của Phong trào .

- Cập nhật kiến thức về HHR trong Phong trào.

            17g30: Tiệc chào mừng (Gala Dinner)

            19g30: Lửa Gilwell

            22g00: Nghỉ đêm

            NGÀY 2:

            06g00: Giờ tinh thần

            07g00: chào cờ

            08g00: Thực hiện công trình Gilwell.

            11g00: Liên hoan chia tay.

-         Trại phí: Sẽ thông báo cụ thể đến Trưởng đơn vị.

Rất mong sự quan tâm và hỗ trợ của Quý Trưởng tạo điều kiện cho tất cả các Trưởng HHR thuộc đơn vị có dịp trở về trại Trường để củng cố tinh thần giúp ích của người Trưởng Hướng Đạo. Thông báo này được gửi cho các Trưởng đơn vị, xin chỉ phổ biến trong đơn vị, không phát tán trên mạng xã hội

Mọi chi tiết xin liên lạc với các đầu mối thông tin như trên hoặc Tr. NGUYỄN VĨNH THỊNH ĐT: 0903303123 email: khoisinhhoathdvn@gmail.com

Trân trọng

NGUYỄN VĨNH THỊNH

Trưởng Khối Sinh Hoạt.

Trưởng Điều phối sự kiện

Bấm vào đây để tải về

Gửi nhận xét của bạn