Thông báo xưởng Hậu cần

THÔNG BÁO MỞ XƯỞNG

Chuyên đề: Kỹ thuật hậu cần trong các trại Hướng Đạo

Kính gởi : Quí Trưởng trong Ban Điều Hành HĐVN

                Quí Trưởng phụ trách các Đạo, Liên đoàn, Tráng đoàn biệt lập

Kính thưa Quý Trưởng,

Nhằm bổ xung, cập nhật, nâng cao một số kiến thức và kỹ năng về nhiệm vụ hậu cần trong các sinh hoạt Hướng Đạo, tạo sự tiện lợi cho sinh hoạt của các đơn vị ngoài thiên nhiên. Toán Sinh hoạt ngành Tráng xin thông báo mở trại về chuyên đề: "Kỹ thuật hậu cần trong các trại Hướng Đạo" dành cho các Toán Lãnh đạo Tráng đoàn.

Nội dung:

  • Kỹ thuật bếp và tiện nghi trại.
  • Bảo quản & chế biến thức ăn tại trại.
  • Tìm thực phẩm và chế biến thức ăn trong rừng.

Thời gian: Từ 08g00 ngày 20/04/2019 đến 14g00g ngày 21/04/2019.

Đối tượng tham gia: Toán Lãnh đạo, Tráng sinh tiềm năng.

Địa điểm: Sẽ thông báo sau.

Trại phí: 300.000 VNĐ đóng trước ngày 08/04/2019.

(Trại phí bao gồm: Phí đất trại, tài liệu in ấn, vật dụng thủ công trại, phí an ninh, ẩm thực bổ xung trong trò chơi, logo trại, sổ tay hành trình, phim, ảnh...).

Đăng ký & đóng tiền choTrưởng Phụ trách Hành chánh Toán Sinh hoạt ngành Tráng:

Tr. TRẦN THỊ THU TRANG trước ngày 08/04/2019.

Điện thoại: 0983270251 E-mail: thutrangbuom1959@gmail.com

Rất mong Quý Trưởng gởi danh sách các thành viên tham dự trại về kịp thời hạn qui định. Chân thành cảm ơn và bắt tay trái quí Trưởng.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2019

TM. Toán sinh hoạt ngành Tráng

Trưởng Toán

NGUYỄN TRỌNG LUYỆN

Gửi nhận xét của bạn