Thông báo Xưởng Trò chơi - ca múa Ấu - Nhi

   BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

           KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi:     - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

                     - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

 

Nhằm mục đích chuẩn bị cho khóa Dự Bị Huy Hiệu Rừng Ấu – Nhi sẽ được tổ chức vào tháng 5/2017 và để trang bị thêm kỹ năng sinh hoạt cho các Sói Già, Nhi Trưởng cũng như giới thiệu các nét đặc trưng của ngành Ấu - Nhi đến các Tráng sinh

Toán Sinh hoạt ngành Ấu sẽ mở Xưởng TRÒ CHƠI – CA MÚA

Xin thông báo đến quý Trưởng, xưởng sẽ được tổ chức như sau:

-            Thời gian:                      Từ 7g00 đến 16g00 ngày chủ nhật  19/3/2017

-            Địa điểm:                       Mai Thôn

-            Sinh hoạt phí:               100.000 đồng /người (cơm trưa, nước uống, tài liệu)

-            Đối tượng tham dự:      Các Sói Già và các Tráng sinh yêu thích ngành Bầy

-            Y phục:                          Đồng phục Hướng Đạo

-            Đăng ký tham dự:         Qua một trong hai phương thức.

    Trưởng Xưởng Ngành Ấu: Tr. Đoan (0918301704)

    Trưởng Xưởng Ngành Nhi: Tr. Hải (0989113481)

Để sinh hoạt của Bầy thêm phong phú, hấp dẫn được các Sói Con và các Hải Ly qua sự đa dạng của các thể loại trò chơi, Toán Sinh hoạt ngành Ấu – Nhi rất mong được quý Trưởng ủng hộ và tạo điều kiện để các Sói Già, Tráng Sinh có thể đến tham dự Xưởng đông đủ.

Xin cảm ơn và Thân ái BTT.

                                                                                       Tp HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2017

                                                                                  TM TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

                                                                                                            Toán trưởng

                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                     Trần Thị Diệu Quỳnh

File đăng ký

Gửi nhận xét của bạn