Thông tin và Hình ảnh về giai đoạn 2 khóa HHR Tùng Nguyên 8 A và 8 B

Khóa Tùng nguyên 8A&B giai đoạn 2 được mở từ trưa ngày 8 đến  trưa ngày 11/12/2016, với số lượng khóa sinh chính thức 65 và 1 dự thính. Có 4 khóa sinh bận việc làm và 1 lìa rừng không theo giai đoạn 2. Giai đoạn 1 đã được mở tại Đà Nẵng và Đồng Nai từ 1/9/2016 với số lượng khóa sinh tham dự 71 cho Tùng nguyên 8A  và 8 B . Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khóa sinh đã hoàn tất 2 dự án, và sẽ tiếp tục làm 2 dự án 3 và 4 trong vòng 365 ngày để được nhận HHR.

Về giới tính đã có 54 khóa sinh nam và 17 khóa sinh nữ về dự khóa, lứa tuổi dưới 40 đã có 21 khóa sinh, lứa tuổi 40 đến 50 có 28 khóa sinh và số còn lại trên 50 tuổi.

Phần 1 (xem ảnh bấm vào đây) -ảnh Vũ Nguyễn-

Phần 2 (xem ảnh bấm vào đây) -ảnh KCC-

Phần 3 (xem ảnh bấm vào đây) -ảnh nguyentuanlv-

Ảnh (xem ảnh bấm vào đây) -ảnh Lâm Nguyễn Trọng-

Gửi nhận xét của bạn