Thông tin về cuộc thi làm phim, video dành cho ngành Tráng

 

Hey Rovers!

Ok, you're probably reading this on your smartphone. Maybe you have a camera at home? Ever thought about filming something about your Scout experience? Now's the time.

Submit your entry for the World Scout Film Festival for the chance to screen your masterpiece at a special event in Kuala Lumpur.

It could be about anything from a Scout group romance to a short documentary about the perils of plastic consumption—or even a 1 minute short story about how your Scout group is changing the world!

You've got a great story, and the world wants to see it.
Submit your piece by August 31st in one of three categories. Prizes include attending the World Scout Film Fest in Kuala Lumpur, or a prize package from the World Scout Shops.

----------------

Chào các bạn Tráng sinh!

Ok, chúng tôi chắc rằng các bạn đang đọc tin này từ điện thoại thông minh phải không? Có bao giờ bạn nghĩ đến việc quay phim một số trải nghiệm trong đời HĐ của bạn? Có cơ hội rồi đây!

Hãy gởi bài dự thi cho World Scout Film Festival để có cơ hội công chiếu tác phẩm của bạn tại một sự kiện đặc biệt tại Kular Lumpur.

Nội dung có thể về bất cứ điều gì: một vài kỉ niệm lãng mạn của tráng đoàn, hoặc một phim tài liệu ngắn về tác hại của sự dụng túi nilon - hoặc chỉ 1 phút phim ngắn về đơn vị của bạn đang làm gì để thay đổi thế giới!

Bạn đã có một câu chuyện thật tuyệt vời, và, thế giới đang chờ để được xem!

Hãy gởi bài dự thi hạn chót ngày 31/8 cho 1 hoặc cả 3 mục thi. Các giải thưởng bao gồm được tham dự World Scout Film Festival tại Kular Lumpur hoặc một bộ phần thưởng từ World Scouts Shops.

 

Xem chi tiết bấm vào đây

 

Gửi nhận xét của bạn