Thư chúc mừng Đại Lễ Phật Đản của Tr LM Tuyên úy HĐS công giáo Nguyễn Đức Bình

               TỔNG TUYÊN ÚY
HƯỚNG ĐẠO SINH CÔNG GIÁO VN

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
2018, Phật lịch 2562

Kính gửi: Quý Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa,
               Đại đức Tăng, Ni, và Phật tử,
               Quý vị Giáo hạnh Hướng đạo sinh Phật giáo,
               Quý Trưởng và anh chị em Hướng đạo sinh Phật giáo VN,

Trong niềm hân hoan kính mừng đại lễ Phật đản 2018, Phật lịch 2562.

Tôi xin thay mặt cho Ban Tổng Tuyên úy Hướng Đạo sinh Công giáo VN, kính chúc quý Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, và Phật tử, quý vị giáo hạnh Hướng đạo sinh Phật giáo, quý trưởng và tất cả anh chị em Hướng đạo sinh Phật giáo VN luôn đại hỷ, vô lượng cát tường và tràn đầy an lạc trong hào quang từ bi, trí tuệ của Đức Thế Tôn.

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị.

Thân ái bắt tay trái.

Đồng Nai, ngày 23 tháng 5 năm 2018

Tr. Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình, op.
(Gấu tận tâm)
Tổng tuyên úy Hướng đạo sinh Công giáo VN.

Gửi nhận xét của bạn