Thư đề nghị hỗ trợ BTC trạo họp bạn đội trưởng Hoa Lư 2

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

THƯ ĐỀ NGHỊ

V/v: HỖ TRỢ BTC TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG HOA LƯ 2

Kính gởi: Quý Đạo Trưởng, Liên đoàn Trường

Để tạo điều kiện cho BTC Trại Hoa Lư II/2019 thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức cho Trại được tốt nhất có thể.

Kính nhờ Quý Trưởng vui lòng chuyển thông báo đến các Thiếu Trưởng của Đơn vị như sau:

Xin vui lòng gởi thông tin như sau:

Tên Thiếu Đoàn

Họ Tên Thiếu Trưởng

Email:

Điện thoại:

Qua email: hoalu2quantri@gmail.com

Hay số điện thoại: 0908175646- (Thanh Uyên)

Rất mong sự quan tâm và chung sức của quý Trưởng để trại Hoa Lư 2 thành công.

Chân thành cám ơn và thân ái bắt tay trái với quý Trưởng.

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

Ngô Minh Khiêm (đã ký)

0903819956

Gửi nhận xét của bạn