Thư mời dự trại National Health Camp lần thứ 4 tại Indonesia

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 18:08:13 GMT+7 ngày 27 tháng 8, 2019
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: THƯ MỜI DỰ TRẠI NATIONAL HEALTH CAMP lần thứ A tại INDONESIA

Kính chuyển đến Quí Trưởng
Thư mời và Mẫu ghi danh. Thời hạn cuối là ngày 1/9/2019. Mọi chi tiết xin gửi về email: info@vietnamscouts.org
Trân trọng
NGuyễn Vĩnh Thịnh
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org

File đăng ký (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn