Thư mời tham dự xưởng

    BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi: - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

              - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

Nhằm mục đích để trang bị thêm kỹ năng sinh hoạt cho các Sói Già, Nhi Trưởng cũng như giới thiệu các nét đặc trưng của ngành Ấu - Nhi đến các Tráng sinh. Cũng như cập nhật Nghi thức, trò chơi mới cho các Bầy. Toán Sinh hoạt ngành Ấu Nhi sẽ mở Xưởng NGHI THỨC – TRÒ CHƠI – CA MÚA 2019 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 8g00 thứ 7 ngày 6/4 đến 13g00 chủ nhật 7/4/2019

- Địa điểm: Công viên Lịch Sử - Văn Hóa dân tộc, Đền tưởng niệm các vua Hùng, Phường Bình Long, Quận 9, TPHCM.

- Sinh hoạt phí: 220.000đồng/người (đất trại, cơm, nước uống, tài liệu,...)

- Đối tượng tham dự: Các Sói Già, Nhi Trưởng và các Tráng sinh

- Y phục: Đồng phục Hướng Đạo và áo thun sinh hoạt

- Đăng ký tham dự:

• Ngành Ấu: Phiều đăng ký https://drive.google.com/file/d/1BoMKnAV1rb8-Jo6ikW8_vj54VOc2_8pr/view?f...

 Gởi phiếu đăng ký về: nganhaubdhhdvn@gmail.com

 Liên hệ: 0918301704 (Tr. Nguyễn Thị Thế Đoan)

• Ngành Nhi: Phiều đăng ký https://drive.google.com/file/d/1QAohQ9Tgzag3R0FSoGbzyCJsXXpOZmjB/view?f...

 Gởi phiếu đăng ký về: bocauminhtri@gmail.com

 Liên hệ: 0976668045 (Tr. Liên Bạch Hoa)

- Hạn chót đăng ký: 31/03/2019

Để sinh hoạt của Bầy thêm phong phú, hấp dẫn được các Sói Con và các Hải Ly qua sự đa dạng của các thể loại trò chơi, bài hát. Đồng thời tạo nên sự thống nhất trong các nghi thức theo quy chế mới nhất Toán Sinh hoạt ngành Ấu – Nhi rất mong được quý Trưởng ủng hộ và tạo điều kiện để các Sói Già, Nhi Trưởng, Tráng Sinh có thể đến tham dự Xưởng đông đủ.
Xin cảm ơn và Thân ái BTT.

Tp HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019
TM TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI
Toán trưởng
Nguyễn Thị Thế Đoan

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn