Thư thông báo mở khóa DB HHR Ngành Ấu 2018

                HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

                      BAN ĐIỀU HÀNH

                    KHỐI HUẤN LUYỆN

        TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH ẤU-NHI

KHÓA HL DỰ BỊ HHR ẤU –PHÙ ĐỔNG VIII/2018

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 02 năm 2018

THƯ THÔNG BÁO

"V/v mở khóa Dự bị Huy Hiệu Rừng ngành Ấu"

 

Kính gởi : Quý Đạo trưởng và Liên đoàn trưởng.

 

Được sự chấp thuận của Trưởng khối Huấn luyện, Toán Huấn Luyện Ngành Ấu-Nhi sẽ mở Khóa Huấn luyện Dự bị Huy Hiệu Rừng Ngành Ấu 2018 (Khu vực miền Trung) do Trưởng ALT Lê Thọ làm khóa trưởng.

 • Thời gian: Từ ngày Từ 06h00 ngày 28/04/2018 đến 16h00 ngày 30/04/2018
 • Trại phí và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
 • Phương tiện di chuyển: tự túc
 • Thời hạn ghi danh: Từ ngày gởi thông báo đến ngày 10/04/2018

Các điều kiện tham dự được ấn định như sau :

 1. Khóa sinh đã Tuyên hứa tối thiểu 6 tháng, đã qua khóa Cơ bản, đã tham dự 1 xưởng Ấu và đang sinh hoạt Bầy.
 2. Tuổi từ 18 đến 40, học lực tối thiểu tương đương lớp 12 phổ thông
 3. Đã tham khảo các sách: Quy chế ngành Ấu, Sách Sói Con, Khôn ngoan Rừng thẳm, Đời Mowgli, Giắt Bầy, Em săn cùng Bầy.
 4. Các khóa sinh tự điền Phiếu ghi danh có xác nhận của Đơn vị trưởng và trả lời câu hỏi Thử thách nhập rừng
 5. Với hồ sơ hội đủ các điều kiện, toán Huấn luyện sẽ gởi Thư mời nhập trại. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Khóa Trưởng quyết định.
 6. Hồ sơ đăng ký tham dự trại xin vui lòng gửi về:
 • Trưởng ALT Nguyễn Thị Như Mai

Địa chỉ: 124 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0936 509 350 Email: nhumai0210@yahoo.com.vn

 • Trưởng ALT. Lê Thọ

Địa chỉ: 286 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0908 682 444 Email: hdsletho@gmail.com

Toán Huấn Luyện Ngành Ấu-Nhi hy vọng sẽ đáp ứng cho các đơn vị những Trưởng yêu thích ngành Bầy và có thêm kinh nghiệm trong sinh hoạt .Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng để Khóa Huấn luyện Dự bị Huy Hiệu Rừng Ngành Ấu đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn và thân ái bắt tay trái quý Trưởng

TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH ẤU -NHI

(Đã ký)

LT. NGUYỄN THÀNH NGHĨA

Đồng kính gửi: Trưởng Toán

- Trưởng Ban Điều hành HĐVN để "Kính báo

- Trưởng Khối Huấn luyện để "Kính báo"

- Trưởng Khối Sinh hoạt để "Xin báo các đơn vị" 

- Lưu hồ sơ.

 

Gửi nhận xét của bạn