Thư thông báo mở khóa DB HHR ngành Kha 2018

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 17:34:34 GMT+7 ngày 24 tháng 3, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ HO SO MO KHOA DB.HHRKHA XVII/2018 - PHIEU GHI DANH⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng

Thông báo mở Khóa Dự Bị HHR Ngành Kha 2018 của Toán Huấn Luyện Ngành Kha
Rất mong sự quan tâm và tạo điều kiện cho các Tráng sinh dự trại đuáng đối tượng.
Trân trọng
Nguyễn Vĩnh Thịnh
Khối Quản Trị

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

KHỐI HUẤN LUYỆN

TOÁN HL NGÀNH KHA

KHOÁ DB HHR KHA XVII/2018

Ngày 20 tháng 3 năm 2018

THƯ THÔNG BÁO MỞ TRẠI

Kính gửi: - Quý Đạo Trưởng

               - Quý Liên Đoàn Trưởng - Tráng Đoàn Biệt Lập

Được sự chấp thuận của Khối Huấn luyện BĐH/HĐVN, Toán Huấn luyện Ngành Kha sẽ mở khóa Huấn luyện Dự Bị HHR Kha Khoá XVII/2018.

Đây là nhu cầu dành cho các Trưởng đang sinh hoạt trong Ngành Kha và các Trưởng Ngành khác có nhu cầu tìm hiểu thêm.

- Thời gian:

Đợt I : Từ 14g00 thứ Bảy ngày 19/5/2018 đến 16g00 Chủ nhật 20/5/2018

(Địa điểm sẽ thông báo trên giấy mời dự trại.)

Đợt II : Từ 06g30 sáng Thứ sáu ngày 01/6/2018 đến 16g00 Chủ Nhật ngày 03/6/2018

(Được thông báo địa điểm khi tham dự đợt I)

- Khoá Trưởng: ALT. NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

- Điều kiện dự trại:

+ Tất cả các Huynh trưởng, phụ tá, Tráng sinh đang sinh hoạt tại đơn vị, từ 18 tuổi trở lên

+ Đã Tuyên Hứa (từ 01 năm trở lên) có chứng chỉ Khoá Cơ bản và không quá 40 tuổi.

+ Trình độ chuyên môn tương đương HĐ Hạng Nhất .

+ Phiếu ghi danh tham dự trại (ghi đầy đủ thông tin) gửi về BHL .

+ Phiếu tham dự trại phải do LĐT hay Đạo trưởng xác nhận.

+ Đăng ký từ ngày nhận thông báo đến hết ngày Chủ Nhật 29/4/2018

+ Mọi trường hợp khác do Khoá Trưởng quyết định.

- Trại phí đợt 1: 200.000đ/người (bao gồm ẩm thực, phí hành chính...)

- Phương tiện : Tự túc

 

· Khóa Trưởng ALT. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ĐT : 0903 876263 Email: nthoanh1@gmail.com

· Nguyễn Quốc Khánh

ĐT : 0909 230 469 Email: khanhvoi@gmail. com

· Nguyễn Thành Trung

ĐT : 0902 842 812 Email: ndt.thanhtrung@gmail.com

· Lê Hưởng (Khu vực Miền Trung)

ĐT : 0983 895 065 Email: lehuong2t2@gmail.com

Rất mong quý Trưởng quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các Trưởng về tham dự trại.

Trân trọng cảm ơn và thân ái bắt tay trái quý Trưởng.

LT. NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Kha

Phiếu đăng ký (bấm vào đây để tải về)

 

Gửi nhận xét của bạn