Thư thông báo Trại săn Đầu đàn và Thứ đàn

      BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

               KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU – NHI

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THƯ THÔNG BÁO

(V/v Trại săn Đầu Đàn & Thứ Đàn)

Kính gởi: Quý Đạo Trưởng – Liên Đoàn Trưởng

               Ban Sói Già các Bầy

Theo thông lệ hai năm một lần, Toán Sinh Hoạt Ngành Ấu sẽ tổ chức trại săn Đầu Đàn – Thứ Đàn nhằm mục đích :

- Tạo điều kiện để các Sói con có dịp giao lưu kết thân với nhau.

- Huấn luyện Đầu Đàn – Thứ Đàn qua các trải nghiệm thi đua và rèn kỹ năng ở trại.

- Các Sói được tham dự một sân chơi lý thú để tự tin trong vai trò Đầu đàn của mình.

Năm nay, với chủ đề "TIẾNG GỌI RỪNG XANH"

Trại trưởng: Akela Nguyễn Thị Thế Đoan

Khu vực miền Nam:

- Trại phó điều hành: Bagheera Vũ Trần Quốc Nhật

- Trại phó quản trị: Baloo Nguyễn Văn Hoàng

Khu vực miền Trung:

- Trại phó điều hành: Bagheera Trương Công Quyền

- Trại phó quản trị: Baloo Nguyễn Thị Như Mai

Trại được dự kiến sẽ tổ chức:

- Khu vực miền Nam:

· Thời gian: 01-02/06/2019

· Địa điểm: Cách TP. Hồ Chí Minh dưới 200km

- Khu vực miền Trung:

· Thời gian: 22-23/06/2019

· Địa điểm: Cách TP. Đà Nẵng dưới 100 km

Đối tượng tham dự: Đầu đàn - Thứ đàn và Sói tiềm năng của tất cả các Bầy tại các đơn vị các đơn vị thuộc Hướng Đạo Việt Nam (Pathfinder Scouts Vietnam.)

Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/05/2019. Ban tổ chức sẽ gửi phiếu đăng ký đến các Bầy và thông tin trại phí ở thông báo sau.

Điều kiện tham dự trại:

- Các Sói đã tuyên hứa 6 tháng, đã qua hoặc đang được huấn luyện chương trình Sói Mở Mắt. Phải thuộc truyền và nhận tin bằng cờ Semaphore, biết băng bó bằng khăn quàng và sơ cứu, thuộc các nút dây trong chương trình Sói Con, mật thư.

- Số lượng Đầu đàn - Thứ đàn và Sói tiềm năng tối đa mỗi Bầy 10 Sói Con cùng với số lượng Sói Già tối đa là 3 người. (Trong trường hợp số lượng Sói con ít hơn 10 em thì cứ 3 Sói Con – 1 Sói Già dắt Bầy)

Để việc tổ chức được thành công tốt đẹp, xin quý Trưởng và các Sói già nhiệt tình cộng tác cùng Toán Sinh Hoạt trong mọi vấn đề. Các ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin vui lòng liên lạc qua email của ngành Ấu nganhaubdhhdvn@gmail.com. Các chi tiết liên quan đến trại sẽ được gởi đến quý Trưởng và các Sói già trong những thông báo sau.

Trân trọng cảm ơn và thân ái BTT.

TM Ban tổ chức trại ĐĐ-TĐ

Thông tin liên hệ: Trưởng Toán Sinh Hoạt Ngành Ấu Nhi

- Tr. Thế Đoan – 0918301704 (Đã ký)

- Tr. Như Mai – 0936503350 Nguyễn Thị Thế Đoan

Gửi nhận xét của bạn