Thư thông báo (V/v Trại săn Đầu Đàn & Thứ Đàn)

     BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU – NHI                                    

Tp HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

 THƯ THÔNG BÁO

(V/v Trại săn Đầu Đàn & Thứ Đàn)

                 Kính gởi:   Quý Đạo Trưởng – Liên Đoàn Trưởng

                                    Ban Sói Già các Bầy

Theo thông lệ hai năm một lần, Toán Sinh Hoạt Ngành Ấu sẽ tổ chức trại săn Đầu Đàn – Thứ Đàn nhằm mục đích :

-         Tạo điều kiện để các Sói con có dịp giao tiếp kết thân với nhau.

-         Huấn luyện Đầu Đàn – Thứ Đàn qua các trải nghiệm thi đua và rèn kỹ năng ở trại.

-         Các Sói được tham dự một sân chơi lý thú để tự tin trong vai trò Đầu đàn của mình.

Năm nay, với chủ đề “SẮC MÀU RỪNG XANH

Trại trưởng: Akela Nguyễn Thị Thế Đoan

Trại được dự kiến sẽ tổ chức:

-         Thời gian: ngày 10 và 11 tháng  6 /2017

-         Địa điểm: khu vực gần thành phố HCM

-         Đối tượng tham dự: Đầu đàn - Thứ đàn và Sói tiềm năng của tất cả các Bầy.

-         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5/2017.

Điều kiện tham dự trại:

-         Các Sói đã và đang được huấn luyện chương trình Sói Mở Mắt. Phải thuộc và nhận tin bằng cờ Semaphore, biết băng bó bằng khăn quàng và sơ cứu.

-         Số lượng Đầu đàn - Thứ đàn tương ứng với số Đàn trong Bầy cộng thêm 2 Sói tiềm năng (vd: Bầy 4 đàn: 10 sói, Bầy 2 Đàn: 6 sói)

-         Mỗi Bầy chỉ có tối đa 3 Sói già và không có phụ huynh tham gia.

Để việc tổ chức được thành công tốt đẹp, xin quý Trưởng và các Sói già nhiệt tình cộng tác cùng Toán Sinh Hoạt trong mọi vấn đề. Các ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin vui lòng liên lạc qua email của ngành Ấu nganhaubdhhdvn@gmail.com (không sử dụng Facebook). Các chi tiết liên quan đến trại sẽ được gởi đến quý Trưởng và các Sói già trong những thông báo sau.

Trân trọng cảm ơn và thân ái BTT.

                                                                                                  TM Ban tổ chức trại ĐĐ-TĐ

Thông tin liên hệ:                                                             Trưởng Toán Sinh Hoạt Ngành Ấu

-         Tr. Diệu Quỳnh – 0983010655

-         Tr. Thế Đoan - 0918301704

                                                                                                                          

                                                                                                Trần Thị Diệu Quỳnh (Đã ký)

Gửi nhận xét của bạn