Tin buồn

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 15:45 11 tháng 2, 2017
Chủ đề: Tin buồn: Thân mẫu Tr. Nguyễn Quang Tuyến - Đạo Thiên An từ trần
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Ban Điều Hành HĐVN nhận được tin buồn:

Thân mẫu Tr. Nguyễn Quang Tuyến

Đạo phó Đạo THIÊN AN

 

 

Cụ bà ROSA  TRẦN THỊ HƯỜNG 

Sinh năm 1932 tại Bắc Ninh

 

Đã từ trần lúc 0:45 ngày 10 tháng 2 năm 2017

Nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu

Tại Giáo xứ Chính Tâm – Đức Linh

Bình Thuận

Hưởng thọ 86 tuổi

 

Linh cữu được quàn tại tư gia

Thôn 1, xã Trà Tân 1, Đức Linh, Bình Thuận

Thánh lễ an táng lúc 4:30 ngày 15 tháng 2 năm 2017

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Chính Tâm

 

Chân thành chia buồn cùng Tr. Nguyễn Quang Tuyến và gia đình

Nguyện cầu Linh hồn Cụ bà ROSA

Sớm hưởng nhan thánh Chúa

 

Thành kính

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

 

 

 
 
Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng
 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện
 
        NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

Gửi nhận xét của bạn