Tin buồn

Trân trọng Thông báo tin buồn cùng toàn thể ACE HĐVN

Trưởng Akela TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU

Một trong những Akela kỳ cựu nhất của HĐVN

Đã tạ thế lúc 17g40 ngày 12.02.2017 tại San Jose

(Trưởng Quỳnh Châu từng phụ tá cho Chị Chenevier--Akela Leader đầu tiên của HĐ Đông Dương-- và là Akela của Trưởng Nguyễn tấn Định, cựu DCC Trưởng Miền 1 của HĐVN, khi còn là Sói Con ở Đà Nẳng).

Sư tử Đảm đương kính báo.

Gửi nhận xét của bạn