Tin buồn

Trưởng Nguyễn Tuyên Thuỳ vừa mới mất vào lúc 7: 40 tối ngày thứ ba 21-02-2017. Tại Hoa Kỳ .

Gửi nhận xét của bạn