Tin buồn

Trân trọng thông báo cùng toàn thể ACE HĐVN

Trưởng NGUYỄN TUYÊN THUỲ

Cựu Châu Trưởng Châu Đông Sơn

Đã tạ thế lúc 19g40 ngày 21.02.2017 tại San Jose

Hưởng thọ 91 tuổi (1927-2017)

Cầu chúc Linh hồn Trưởng sớm sum họp với BP

Thành thật chia buồn cùng Tang quyến.

Đại diện Cựu HĐSVN

LT Tôn Thất Sam, Cựu Châu Trưởng Ch Trường Sơn hạ.

***

Ghi chú: Châu Đông Sơn gồm các Đạo :Thủ Đức,Tâm Bình,Biên Hoà,Đồng Nai,Long Biên,Vàm Cỏ Đông,Vạn Thắng,Vũng Tàu.

Gửi nhận xét của bạn