Tin buồn

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 05:23:26 GMT+11 Ngày 21 tháng 03 năm 2017
Đến: BDH HL KHA TON THAT HAN <beotantam@gmail.com>, HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, KHIEM SCOUT <khiemden77@gmail.com>, Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>, LD Tao Phung Huong <maiduchuong@gmail.com>, LĐ Van Kiep Thai Hoang Huong <huongthai88@yahoo.com>, Ngành Tráng <hdvnnganhtrang@gmail.com>, Tr Buu <gialnb2209@yahoo.com>, Tr Luan Nganh Kha <hamatantam@gmail.com>, Tr Luyen nganh Trang <trongluyen_thutrang@yahoo.com>, Tr Nga BDH <quyenlyluan@yahoo.com>, Tr Nghia nganh Au <nguyenthanhnghia5462@gmail.com>, Tr Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>, Tr Pho BD <nguyenpho1965@yahoo.com>, Tr Thai Hung <thaihungvn@gmail.com>, Tr Thao <trongthaors@yahoo.com>, Tr Thien <liendoanbachdang@gmail.com>, "Tr. Khanh" <khanhvoi@gmail.com>, "Tr. Quynh" <quynhchill@yahoo.com>, "Tr. Thien" <Ksinhhoat@gmail.com>, "Tr. Tien Loc" <yusetienloc@yahoo.com>, Tr. Xê <tuanmaxe@yahoo.com>, Trang Luyen <thutrangbuom@gmail.com>, Vinh Thinh <hoanhanai2005@yahoo.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Phân Ưu⁩

Anh em mình chuẩn bị đi chia buồn với gia đình Tr. Vũ ngọc Hoàn - Xuân Hòa
Thiện còn chờ thêm thông tin để gởi thư chia buồn

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

---------- Forwarded message ----------
From: tuan nguyenminh <nguyentuanlv@gmail.com>
Date: 2017-03-20 22:27 GMT+07:00
Subject: Phân Ưu
To: nguyen duc Binh <dominicbinh@gmail.com>, nguyễn viết cách <naikientam@gmail.com>, Tuan Bui Anh Tuan <tuanxh1@yahoo.com.vn>, Van Anh Nguyen <nguyendovananh@yahoo.com>, Chien Hoang <chienbeo129@gmail.com>, Han Nguyen <hannguyenngoc37@gmail.com>, van nguyenvan <cocandam@gmail.com>, nhatphuong nguyenhoai <nhnhatphuong@gmail.com>, HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

GIA ĐÌNH HƯỚNG ĐẠO XUÂN HÒA

Gia đình Hướng đạo Xuân Hoà nhận được tin:
Nhạc mẫu của Trưởng Vũ Ngọc Hoàn, Trưởng Điều Hành Gia Đình Hướng Đạo Xuân Hoà.

Cụ bà TÊ RÊ SA NGUYỄN THỊ VÂN

Đã được Chúa gọi về.

Gia đình Hướng đạo Xuân Hoà thành kính phân ưu cùng trưởng Vũ Ngọc Hoàn, Phu nhân trưởng Hoàn và Gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ thương tha thứ những lỗi lầm của Cụ Tê Rê Sa và sớm đưa linh hồn Tê Rê Sa về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính
Gia đình Hướng đạo Xuân Hoà

Gửi nhận xét của bạn