Tin buồn

TIN BUỒN

Giúp ích nhận được tin buồn từ Huế.

Là Trưởng TÔN THẤT LÔI, Hươu hiền lành, pháp danh Tâm Thừa, nguyên Đạo trưởng Đạo Huế, nguyên ALT ngành thiếu trước năm 1975, sinh năm 1926 đã lìa rừng lúc 17g30 ngày 06/8/2017. Hưởng thọ 92 tuổi. Linh cửu quàng tại Xóm Lại thế, Phú Thượng , Phú Vang. Lễ di quan sáng ngày 13/8/2017.

Trưởng lão Hươu hiền lành là 1 huynh trưởng trong tứ trụ ngành thiếu Huế trước năm 1975, sau năm 1975 đã có nhiều lần tìm cách phục hồi sinh hoạt chính thức cho HĐS nhưng bất thành.

Giúp ích xin chân thành chia buồn cùng tang quyến hiếu chủ, cùng tất cả anh chị HĐS HUẾ và nguyên cầu hương hồn Tr sớm về cỏi niết bàn.

Gửi nhận xét của bạn