Tin buồn

Chúng tôi đau buồn báo tin Trưởng LT Trần Văn Lược (Bò rừng lém) sinh ngày 02/10/1919 đã lìa rừng vào lúc 14h05 ngày 06/12/2018 tại Sài Gòn, thọ 100 tuổi.

Trưởng Giuse Trần Văn Lược nguyên là Tổng Ủy Viên từ năm 1969 đến năm 1975. Sau năm 1975 là Trưởng Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam (Vietnam Scouts), đến tháng 12/2012 xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Cụ Bò Rừng là cây đại thụ đứng vững giữa phong ba bão táp để lèo lái vững vàng con thuyền Hướng đạo Việt Nam trong những lúc khó khăn nhất để con thuyền Hướng đạo Việt Nam được như ngày hôm nay.

Trưởng đã 3 lần tổ chức Trại Họp Bạn toàn quốc, Trại Giữ Vững, Suối Tiên 1970 ; Trại họp bạn Tự Lưc, Tam Bình, Thủ Đức 1974 ; Trại họp bạn tại Kỳ Vân, Vũng Tàu 2007.

Chương trình Tang lễ như sau :

- Địa điểm : Số 10 đường ĐN 8 Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

- Thời gian : 8h00 ngày 07/12/2018 Liệm.

6h30 ngày 08/12/2018 Thánh Lễ tại Tư gia do Tổng tuyên úy Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Bình chủ tế.

21h00 ngày 09/12/2018 Lửa dặm đường

06h30 ngày 10/12./2018 : Động quan

07h00 ngày 10/12/2018 : Thánh lễ An táng tại nhà thờ Chợ Cầu. đường Nguyễn Văn Hóa, Quận 12, TP.HCM. Sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. TP.HCM

Chúng tôi báo tin buồn đến toàn thể Anh chị em Hướng đạo Việt Nam. Xin chia buồn cùng Tang quyến hiếu chủ và nguyện cầu hương hồn cụ Giuse Trần Văn Lược sớm về hưởng Nhan thánh Chúa.

Giữ Vững Mối Dây

Gửi nhận xét của bạn