Tin buồn

TIN BUỒN

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM được tin Cụ BẠCH VĂN QUẾ tên rừng GẤU KIÊN HÙNG thường gọi là GẤU KIÊN NHẪN

Sinh năm 1917 – Lìa rừng lúc 14h20 ngày 02/05/2019

Hưởng thọ : 103 tuổi

Trưởng Bạch Văn Quế nguyên phụ tá Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Trung Kỳ (Thời trưởng Tạ Quang Bửu 1937-1944)

-         Sáng lập Đoàn Mai Hăc Đế tại Bến Thủy – tp Vinh, đoàn Mai Hắc Đế có nhiều con em thợ thuyền và nông dân tham gia

-         Nguyên quản lý trại trường Bạch mã từ năm 1937-1943

-         Khóa trưởng khóa Kỹ thuật cao cấp , có các học viên như trưởng Tôn Thất Dương Vân, trưởng Tôn Thất Đông, trưởng Nguyễn Thúc Tuân, trưởng Nguyễn Văn Trinh (Bác sĩ) trưởng Huỳnh Văn Diệp.

Năm 1954 khi ra bắc trưởng làm giám đốc sở học chính Hà Tĩnh, chủ nhiệm ủy ban khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh.

Khi về hưu mặc dù tuổi già sức yếu trưởng vẫn đau đáu cho tương lai phong trào Hướng Đạo Việt Nam, trưởng đã 3 lần làm bản điều trần trình lên nhà nước xin cho Hướng Đạo Việt Nam được sinh hoạt chính thức nhưng không có kết quả.

Hướng Đạo Việt Nam thành kính chia buồn cùng tang quyến.

Chương trình lễ tang xin xem bản chi tiết kèm theo

Hình ảnh: 

Gửi nhận xét của bạn