Tin buồn

Vào Thứ Tư, tháng 4 15, 2020, 10:10 CH, Tôn Thất Sam <tonthatsam@yahoo.com> đã viết:

Trưởng Sơn & phu nhân kính mến.

Hôm qua tôi gửi email hỏi thăm tin tức Quý quyến nhưng chưa nhận được hồi âm,lòng tôi nóng như lửa đốt,bồn chồn không hiểu có chuyện gì xảy ra...

Vừa rồi tôi nhận được tin do Trưởng Hoàng Quân cho hay Bà Ngoại của các cháu đã quy tiên đi gặp Cụ Ông từ ngày mồng 8...thật là một tin buồn cho Đại Gia Đình HĐVN.

Đại diện cho Châu Trường Sơn Hạ & Đạo Thừa Thiên tôi xin thành thật chia buồn cùng Hai Trưởng và Tang quyến. Thành kính nguyện cầu cho Linh hồn Trưởng SÓI MỎNG TAI & Trưởng Trâu Cần sớm sum họp với Cụ Ông & Cụ Bà Baden Powell tại Gilwell Park.

Kính bái, TtSam

Gửi nhận xét của bạn