Tin buồn: Lão trưởng MAI LIỆU từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 07:37:19 GMT+7 ngày 18 tháng 1, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Khoi Quan Tri HDVN <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Tin buồn: Lão trưởng MAI LIỆU từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin buồn

Lão Trưởng  MAI NGỌC LIỆU 

Tên rừng  SÓI TRẦM LẶNG

Cựu Trại trưởng

Trại trường Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam 

 

Đã từ trần lúc 8:30 sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018

Tại Nam California – Hoa Kỳ

Hưởng đại thọ 100 tuổi 

 

Nguyện cầu Linh hồn Trưởng sớm hưởng Nhan Thánh Chúa

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Và Liên đoàn Ra Khơi

 

Thành kính

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Huynh trưởng và Hướng đạo sinh Việt Nam

Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Trưởng Mai Ngọc Liệu:

Địa điểm:  38 cialis generique Kỳ Đồng, quận 3, tp. HCM.

Thời gian:  từ 17:30 ngày 31/1/2018

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam kính mời Quý Trưởng và anh chị em Hướng đạo sinh cùng tham dự.

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Trưởng Ban Điều Hành

Trần Minh Thiện

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn