Tin buồn: Nhạc mẫu Trưởng Huỳnh văn Mùi từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin trễ:
Nhạc mẫu của Trưởng Huỳnh văn Mùi
Tráng đoàn Trúc Lâm
Liên đoàn trưởng LĐ Bình Minh

Cụ bà CAO THỊ PHẤN

Đã từ trần vào ngày 13 tháng 8 năm 2017
Nhằm ngày 22 tháng Sáu năm Đinh Dậu
Lễ động quan lúc 07:30 ngày 16 tháng 8 năm 2017

Chân thành chia buồn cùng
Trưởng Huỳnh văn Mùi và gia quyến
Nguyện cầu Hương hồn Cụ bà
Sớm tiêu diêu nơi cõi Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn