Tin buồn: Nhạc phụ Tr. Nguyễn văn Đém - Đạo Cần Thơ từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 21:27:50 GMT+7 Ngày 25 tháng 10 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Nguyen Dem <nguyenvandem.vn@gmail.com>
Chủ đề: Tin buồn: Nhạc phụ Tr. Nguyễn văn Đém - Đạo Cần Thơ từ trần

Nhận được tin trể

Ban Điều Hành HĐVN thành kính báo:

 

Nhạc phụ  Tr. NGUYỄN VĂN ĐÉM

Đạo trưởng Đạo Cần Thơ

 

 

 

 

Cụ ông  TRẦN KIỀU ĐỊNH

 

 

Đã từ trần lúc 4:00 ngày 23 tháng 10 năm 2016

Nhằm ngày 23 tháng Chín năm Bính Thân

Hưởng thọ 69 tuổi

 

Lễ động quan lúc 7:00 ngày 25 tháng 10 năm 2016

Hỏa táng tại Sơn Trang Tiên Cảnh 

 

Thành kính chia buồn cùng Tr. Nguyễn văn Đém và gia đình

Nguyện cầu Hương hồn Cụ Ông 

Sớm tiêu diêu miền cực lạc

 

Thành kính

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

 
 
Email của TR. Nguyễn văn Đém: nguyenvandem.vn@gmail.com
 
 
Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng
 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện
 
        NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI RỰC SÁNG

Gửi nhận xét của bạn