Tin buồn: Nhạc phụ Trưởng NGUYỄN TUẤN từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin:

Nhạc phụ của Trưởng Nguyễn Tuấn

Ủy viên Quan hệ Quốc tế Ban Điều Phối HĐVN

Ủy viên Quan hệ Quốc tế Ban Điều Hành HĐVN

Trưởng Toán Huấn luyện Ngành Tráng

Đạo trưởng Đạo Văn Lang

Cụ Ông ĐỖ TRƯỜNG GIANG

Sinh năm 1932 tại Hà Tây

Đã từ trần lúc 17:30, ngày 27 tháng 4 năm 2019

Nhằm ngày 23 tháng 3 năm Kỷ Hợi

Lễ động quan lúc 06:30 ngày 03 tháng 5 năm 2019

Nhằm ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi

Linh cữu được hỏa táng tại

Trung tâm Bình Hưng Hòa

Chân thành phân ưu cùng

Trưởng Nguyễn Tuấn và gia quyến

Nguyện cầu Hương hồn Cụ Ông

Sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

Gửi nhận xét của bạn