Tin buồn: Trưởng Sơn Ca Ngoài Trời lìa rừng

 

Trưởng Akela Leader

NGUYỄN THÚC TUÂN

Sơn ca Ngoài trời

Cây đại thụ của Hướng đạo Việt Nam 

Đã lìa rừng lúc 14 giờ 40 phút

Ngày 04-05-2018

Thọ 106 tuổi

Lễ Nhập quan lúc 14 giờ ngày 05-05-2018

Lễ Di quan lúc 5 giờ ngày 09-05-2018

Hỏa táng tại Đà Nẵng

Giúp ích cố gắng làm xong videoclip lời căn dặn của Trưởng trước khi ra đi để tưởng nhớ đến Trưởng một nhân cách lớn của phong trào.

Trân trọng báo tin

Gửi nhận xét của bạn