Tin khóa Dự bị Ấu - Thiếu 2017

Trong 3 ngày 29, 20/4 và 1/5/2017 tại Suối Lương Đà Nẵng Toán huấn luyện Ngành Ấu, ngành Thiếu BĐH HĐVN tổ chức khóa Dự bị Ấu (Phù Đổng VII) cho 36 khóa sinh cùng 30 HLV, Ban Sói già, AC Xám, TS giúp ích, Khóa trưởng ALT Nguyễn Thị Như Mai. Khóa Dự bị Thiếu cho 42 khóa sinh và 22 HLV cùng TS giúp ích do ALT Nguyễn Công Kỳ  trách vụ Khóa trưởng. Các khóa sinh đến từ các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Bắc. Đặc biệt đợt huấn luyện nầy có các đơn vị mới như LĐ Tràng An, LĐ Thăng Long, LĐ Trường Giang, LĐ Trường Sơn cử đoàn sinh tham dự cả Ấu & Thiếu.

xem ảnh bấm vào đây

-Tin và ảnh Huỳnh Tấn Thưởng-

 

Gửi nhận xét của bạn