TIN TỨC ĐOÀN KHẢO SÁT và CỨU TRỢ HĐVN

Ngày 22/10/2016 từ TP HCM , BĐH / Hướng đạo Việt Nam phối hợp cùng 1 số Huynh Trưởng miền Trung và Tây Nguyên đi cứu trợ cho nạn nhận lủ lụt , Tỉnh Quảng Bình . Để đáp ứng lòng mong đợi của Anh chị ở nhà được biết thông tin , chúng tôi sẻ chuyển tải hình ảnh trên Facebook và trên trang web giupich.org . Mong Quý Trưởng và các bạn đón xem .

Gửi nhận xét của bạn