Tin về Tiểu trại Tùng Nguyên - Rover Moot 2017

ROVER MOOT - 2017 VỮNG TIẾN - Tiểu trại Tùng Nguyên.

Một cảm giác vui khó tả khi ae chúng tôi về dự trại họp bạn ngành Tráng Rover Moot 2017 – Tiểu trại Tùng Nguyên tại Rừng Bạch Mã, huyện Phú Lộc, TT- HUế. Không phải đám mây, cụm mây mà ae chúng tôi ở trong mây trọn 2 ngày tạo nên một cảm giác lâng lâng. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trại Họp bạn ngành Tráng của thế giới, của Việt Nam là chúng tôi cắm trại trên mây. Đúng vậy anh chị em ạ mây cuộn tròn lùa vào trong ống tay áo tỏa ra trong làn da mịn của tráng sinh trẻ một chút se se lạnh. Mây lăn qua các cửa lều ghé vào nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi. Mây đã làm mờ mờ ảo ảo những túp lều, phấp phới 17 lá cờ của 17 tráng đoàn về dự trại lúc ẩn lúc hiện khi ngọn gió nhẹ và đám mây tràn qua rồi chạy đi nô đùa cùng 190 trại sinh khắp nơi của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Gửi nhận xét của bạn