Tốc độ của Bão NOCKTEN vào VN nhanh hơn, tin của Hải Quân Hoa Kỳ ngày 27/12

Gửi nhận xét của bạn