Trại ca khơi nguồn RM 2012 (bản có lời và hòa tấu)