Trại ca Trại Cờ Lau 711

LỜI BÀI HÁT

Ta là dân nước nam hiên ngang, Ta cháu con tiên rồng lạc hồng

Ta, thiếu sinh , tinh thần luôn sắp sẵn, tâm hồn luôn trong sáng, chính ta là Thiếu sinh

Cờ Lau, ta noi gương các đấng tiền nhân, Cờ Lau, ta giúp nhau sống sao nên người

Người Việt Nam luôn trung kiên , người Việt nam luôn hiên ngang

Ta, chính ta là Thiếu sinh

Gửi nhận xét của bạn