Trại đầu đàn thứ đàn khu vực phía nam

Trại đầu đàn, thứ đàn của ngành Ấu Hướng đạo VN, đã khai mạc vào ngày 10/6/2017 và kết thúc ngày 11/6/2017.  Trại Trưởng khu vực phía nam và miền Trung là Tr Nguyễn Thế Đoan . 

Theo thông tin là đã có 28 bầy về tham dự với 231 sói con  và 120 Tr về điều hành giúp ích  cho trại thành công tốt đẹp

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn