Trại họp bạn Mông Cổ

Từ: drkhanh <drkhanh@gmail.com>
Ngày: 22:39:25 GMT+11 Ngày 17 tháng 03 năm 2017
Đến: Trung nguyen van <trungnguyensaigon@gmail.com>
Cc: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>, Minh Thang Pham <phamthang1941@gmail.com>, TRUONG NGUYEN THAI HUNG <thaihungvn@gmail.com>, Nguyenthong <nguyenthong004@yahoo.com>, Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>, Khanh Nguyen <drkhanh@gmail.com>
Chủ đề: Trả lời:⁨ 31st jamboree⁩

Kính thưa quý Trưởng
Xin trả lời Tr. Tuấn và Tr Trung để giải đáp các ý kiến đã nêu trong thư (đính kèm dưới đây)
1. Về thông báo cho toàn thể HDS VN biết về kỳ jamboree APR tai Mông Cổ:
- Xin mời Quý Trưởng xem lai trang giupich.org đã đăng thông báo jamboree này trong bản Tin cua APR hồi thang 1/2017 ( TF đã thống nhất và đã phổ biến bằng văn bản đến các đơn vị HDVN trong NOVS là các nguồn thông tin của HDVN chỉ thông báo trên 1 website duy nhất là giupich.orrg ) vì thế các đợn vị HDVN đang sinh hoat trong NOVS sẻ tham khảo website này để biết

2.Trong phien họp thang 1/2017 của TF đã thống nhất quan điểm của NOVS về kỳ Jamboree APR tai Mông cổ vào T7/2017 như sau:
- Vì chúng ta vùa dự xong Jamboree ÂSARC tại Malaysia năm 2016 với đoàn gồm 70 người nên TF không đặt vấn đề cần thiết có mặt trong kỳ Jamboree APR tại Mông Cổ 7/2017 nhất là thời tiết và khí hậu tại đất trại khá khắc nghiệt cho sức khỏe của các em và các Trưởng lớn tuổi đi theo

- Chúng ta không đặt vấn đề cần tham dự Jamboree khi có 1 vài cá nhân hay đơn vị ngoài NOVS tự liên hệ hay đứng ra tổ chức tham dự . Về việc này , TF đã gởi văn bản chính thưc cho APR & ASARC nêu rỏ là TỪ BÂY GIỜ chỉ nên có 1 đoàn HDVN duy nhất tham dự các sinh hoạt quốc tế ( Huấn luyện , hội thảo, Jamboree ..) và tránh tình trạng không vui vừa rồi tại Jamboree ASARC tại Malaysia

3.Trong trường hợp các đơn vị trong NOVS muốn tham dự Kỳ Jamboree APR Mông Cổ thì các trưởng Đơn vị gởi yêu cầu theo công văn chính thức của đơn vị về 1 trong 3 nơi:

- Ban Điều Hành HDVN
- Hội Đồng Liên Tỉnh Thành
- Gia Đình Xuân Hòa

TF đã đề cử Tr.Ng Văn Trung (HDLTT) phụ giúp Tr Ng. Tuấn (BDH HDVN) để liên hệ với APR để xin các hổ trợ cũng như các vấn đề khác liên quan đến Jamboree APR 7/2017 khi có các đơn vị HDVN trong NOVS muốn tham gia

4. Hiện theo thông báo trong bản tin của APR thì thời hạn ghi danh Jamboree đã chấm dứt từ 31/1/2017 vì thế nếu các Tr đơn vị trong NOVS muốn tham dự cần nhanh chóng thực hiện CÔNG VĂN gởi càng sơm càng tốt để 2 Tr. TUẤN & TRUNG có dử kiện liên hệ với APR xin các ưu đãi về thời gian hay trại phí (nếu được)

TABTT

CO- CHAIR Ng Thiện Khánh (HDLTT)
CO- CHAIR Trần Minh Thiện (BDH HDVN)

Gửi nhận xét của bạn