Tr.Nai Bạch Mã TRẦN BẠCH BÍCH lìa rừng

Trưởng Nai Bạch mã Maria Theresa Trần bạch Bích, phu nhân của tr Mai Liệu, đã ra đi lúc 7.00pm ngày 9/10/2017 tại Nam California.

Đỗ Văn Ninh, Vũ Thanh Thông, Trần Bạch Bích, Trần Văn Lược, Nguyễn Thị Đáp và Trần Thị Mai trong khóa huấn luyện Trung cấp của Hội Nữ HĐVN https://www.cialissansordonnancefr24.com/ năm 1960

Gửi nhận xét của bạn