Trưởng thông báo của Toán Huấn Luyện Quốc Gia


HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

KHỐI HUẤN LUYỆN

TOÁN HUẤN LUYỆN QUỐC GIA

Tráng Bom, ngày 05/9/2018

Trưởng Toán Huấn Luyện Quốc Gia – Ban Điều Hành HĐVN

Kính gửi:

- Trưởng LT. Nguyễn Tuấn – Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Tráng;

- Trưởng LT. Nguyễn Quốc Khánh – Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Kha;

- Trưởng LT. Trần Xê – Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Thiếu;

- Trưởng LT. Nguyễn Thành Nghĩa – Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Ấu – Nhi;

Đồng kính gửi:

- Trưởng LT. Trần Xê – Phó Ban Điều Hành HĐVN;

- Trưởng LT. Nguyễn Thái Hùng – Phó Ban Điều Hành HĐVN;

- Trưởng LT. Tiến Lộc – Trưởng Khối Huấn Luyện;

- Trưởng LT. Phan Tấn Luận – Trưởng Khối Sinh Hoạt;

- Trưởng LT. Nguyễn Vĩnh Thịnh – Trưởng Khối Quản Trị;

V/v Tổ chức Khóa đào tạo Trưởng Huấn Luyện: KHÓA KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VIÊN.

Nhằm trẻ hóa đội ngũ Huấn luyện và cập nhật việc Huấn luyện Huynh Trưởng theo Thủ bàn mới của WOSM và APR, Toán Huấn luyện Quốc gia sẽ tổ chức Khóa KỸ NĂNG HLV (Phần I Khóa Phụ tá HLV Trưởng – CALT)

Khóa Trưởng được đề cử: LT Phan Tấn Luận.

Khóa được chia làm 2 phần:

Phần I: Từ 23 – 25/11/2018 tại Miền II.

Phần II: Từ 22 – 24/02/2019 tại Miền I.

Thành phần tham dự:

Các Toán Huấn luyện Ngành chọn 10 Trưởng trẻ đã qua HHR, có khả năng truyền đạt (Sư phạm), dấn thân phục vụ công tác Huấn luyện Trưởng (Toán Huấn luyện sẽ bàn bạc với LĐT, ĐạoTrưởng) và 06 Trưởng hiện là HLV của Toán Huấn luyện về tham dự trại để:

Phục vụ với vai trò Bảo Huynh, Trưởng các nhóm... và nhất là tập huấn và cập nhật Thủ bản Huấn luyện mới của WOSM và APR.

Xin gởi các Toán Huấn Luyện gởi danh sách tham dự trước ngày 10/10/2018.

Lưu ý:

Muốn ghi danh theo học phần II khóa Phụ tá Huấn luyện viên Trưởng – CALT – phải có giấy chứng nhận tham dự Phần I Khóa Kỹ năng HLV (# Khóa PT/HLV trưởng)

Mong các Trưởng Toán Huấn luyện Ngành phối hợp nhịp nhàng với các Liên đoàn Trưởng – Đạo trưởng chọn được những Trưởng Trẻ có điều kiện và năng lực để phục vụ phong trào.

Mọi chi tiết và góp ý xin liên hệ : LT. Phan Tấn Luận ĐT: 0903326837.

Email: hamatantam@gmail.com

Trưởng Toán Huấn Luyện Quốc Gia

LT. TÔN THẤT HÀN

Gửi nhận xét của bạn