Truyền Thống Hướng Đạo Việt Nam

* Tom Huỳnh, J.D.

.......
"Truyền thống" là gì?

Trước khi có được cái nhìn toàn diện về "truyền thống Hướng Đạo Việt Nam," xin mạn phép tìm hiểu để biết danh từ "truyền thống" có nghĩa là gì?

Theo định nghĩa tổng quát, truyền thống là những tập tục, thói quen, hay các đức tính, tư tưởng, giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp, được giữ gìn và nối tiếp từ đời này qua đời khác. Nói chung, danh từ truyền thống được dùng để nói đến những cái đã có từ lâu đời trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, được lưu truyền qua dòng thời gian, tạo thành bản sắc riêng của một tập thể loài người.

Truyền thống có thể là các hình thức bên ngoài, ví dụ như những tập tục hay thói quen. Và bên cạnh những truyền thống hình thành bởi các hình thức bên ngoài, còn có những truyền thống bắt nguồn từ tư tưởng, giá trị tinh thần hoặc đạo đức do người xưa đã dày công tạo dựng và duy trì.

Truyền thống Hướng Đạo Việt Nam

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam qua các thế hệ, cũng đã có những truyền thống được tạo nên từ hình thức bên ngoài, ví dụ cụ thể là các nghi thức sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu cái gọi là "truyền thống Hướng Đạo Việt Nam" quanh quẩn chỉ gồm những nghi thức như chào cờ, lễ tuyên hứa, tiếng reo, nhảy lửa, v.v... hay các bài ca sinh hoạt, phong trào Hướng Đạo Việt Nam chắc khó mà còn tồn tại được cho đến hôm nay.

Trong chiều dài lịch sử hơn 85 năm kể từ ngày được hình thành và trải qua bao thăng trầm theo vận mệnh đất nước - Hướng Đạo Việt Nam sở dĩ vẫn tồn tại không phải vì những hình thức bên ngoài, nhưng chính vì đó là một tập thể có những giá trị tinh thần, phát xuất từ cách sống dựa trên căn bản của Lời Hứa và 10 Điều Luật, mà chủ yếu là nhắc nhở Hướng Đạo Sinh biết trọng danh dự, sẵn lòng giúp ích tha nhân, và nhất là luôn trung thực trong đời sống. Những giá trị tinh thần như vừa nói trên mới thật sự là "truyền thống Hướng Đạo Việt Nam," đã được tạo dựng bằng những tấm gương trong cuộc sống của nhiều trưởng suốt đời gắn bó với lý tưởng Hướng Đạo và qua nhiều năm tháng, chứ không thể sớm chiều mà có được.

Lịch sử phong trào Hướng Đạo Việt Nam đã cho thấy rõ rằng các hình thức bên ngoài có thể thay đổi tùy vào không gian và thời gian. Nhưng căn bản của Lời Hứa và 10 Điều Luật, là nền tảng vững chắc tạo nên giá trị tinh thần của truyền thống Hướng Đạo Việt Nam, thì trước sau vẫn luôn như một. Chính những giá trị tinh thần cao quý đó mới đích thực là những gì mà Hướng Đạo Sinh cần phải gìn giữ vì sự trường tồn của Hướng Đạo Việt Nam.

Tóm lại, để góp phần trong việc bảo tồn truyền thống Hướng Đạo Việt Nam mà cốt lõi là những giá trị tinh thần, người lớn trong Hướng Đạo cần có bổn phận và trách nhiệm làm gương cho các em Hướng Đạo Sinh. Muốn dạy các em biết thực hành lối sống trung thực, thì người mang danh trưởng Hướng Đạo trước hết phải luôn quang minh chính đại, phải thật thà và minh bạch từ lời nói đến việc làm, để các em noi theo. Và đó mới thật sự là hình thức huấn luyện, tuy âm thầm nhưng vô cùng hữu hiệu, giúp các em hiểu rõ thế nào là truyền thống Hướng Đạo Việt Nam để cùng nhau chung sức giữ gìn.

Miền Nam California - Tháng Tám, 2017

Gửi nhận xét của bạn