Vệ sinh môi trường của HĐS đạo vũng tàu ngày 23/4/2017

Công tác giúp ích của Đạo Vũng Tàu nhân ngày Saint George gồm 2 khu vực.

Sân Trường Hạ Long là nơi sinh hoạt chào cờ vào đầu tháng với bầy Hải Âu số lượng khoảng 40 em và 12 em Thiếu Sinh Thiếu Đoàn Thuỳ Vân.

Công Viên bãi trước: gồm các em Thiếu Sinh Thiếu Đoàn Hải Đăng khoảng 28 em và Thiếu sinh Thiếu Đoàn Trùng Dương khoảng 20 em, Bầy Trùng Dương gồm khoảng 20 em.

Xin gửi đến trưởng 1 số hình ảnh minh hoạ cho công tác giúp ích của Đạo Vũng Tàu.

Tin và hình ảnh do Đạo Vũng Tàu cung cấp.

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn