V/v mở khóa Dự bị Huy Hiệu Rừng ngành Ấu

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

BAN ĐIỀU HÀNH

KHỐI HUẤN LUYỆN

TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH ẤU  NHI

KHÓA HL DỰ BỊ HHR ẤU – PHÙ ĐỔNG 2017

KHÓA HL DỰ BỊ HHR NHI – HĂNG HÁI IV/2017

 Tp.HCM, Ngày 10 tháng 7 năm 2017

THƯ THÔNG BÁO

“V/v mở khóa Dự bị Huy Hiệu Rừng ngành Ấu.

và Khóa Dự bị Huy Hiệu Rừng ngành Nhi” 

Kính gởi :  Quý Đạo trưởng và Liên đoàn trưởng. 

Được sự chấp thuận của Trưởng khối Huấn luyện, Toán Huấn Luyện Ngành Ấu – Nhi sẽ mở Khóa Huấn luyện Dự bị Huy Hiệu Rừng ngành Ấu và ngành Nhi  2017 do hai Trưởng:

- Trưởng LT. Nguyễn Thành Nghĩa làm Khóa trưởng khóa Dự bị Ấu.

- Trưởng ALT. Trần Sơn Ngọc Hải làm Khóa trưởng khóa Dự bị Nhi.

Ø Thời gian: Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 27/08/2017

Ø Trại phí và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Ø Phương tiện di chuyển: tự túc

Ø Thời hạn ghi danh: Từ ngày gởi thông báo đến ngày 10/08/2017

·         Các điều kiện tham dự được ấn định như sau:

  1. Khóa sinh đã Tuyên hứa tối thiểu 6 tháng, đã qua khóa Cơ bản, đã tham dự 1 xưởng Ấu (ngành Ấu) hoặc 01 xưởng Nhi (ngành Nhi) và đang sinh hoạt tại Nhi đoàn hoặc Ấu đoàn.
  2. Tuổi từ 18 đến 40, học lực tối thiểu tương đương lớp 12 phổ thông.
  3. Đã tham khảo các sách:
    1. Ngành Ấu: Quy chế ngành Ấu, Sách Sói Con, Khôn ngoan Rừng thẳm, Đời Mowgli, Giắt Bầy, Em săn cùng Bầy, bài hát Sói con.
    2. Ngành Nhi: Sổ tay Nhi Trưởng, Hướng dẫn vào nghề Trưởng HĐ, Hải Ly vui hát.
  4. Các khóa sinh tự điền Phiếu ghi danh có xác nhận của Đơn vị trưởng và trả lời câu hỏi Thử thách nhập rừng (ngành Ấu), Thử thách bên hồ (ngành Nhi).
  5. Với hồ sơ hội đủ các điều kiện, Toán Huấn luyện sẽ gởi Thư mời nhập trại. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Khóa Trưởng quyết định.
  6. Hồ sơ đăng ký tham dự trại xin vui lòng gửi về:

      * Khóa Trưởng khóa DBHHR ẤU

-       LT. Nguyễn Thành Nghĩa

Sđt: 0909295844                                   Email :nguyenthanhnghia5462@gmail.com

 

      * Khóa Trưởng khóa DBHHR NHI

-       ALT. Trần Sơn Ngọc Hải

Sđt: 0989113481                                   Email: saobienaw@yahoo.com

 

      * hoặc - ALT. Liên Bạch Hoa (Hành chánh)

Sđt: 0976668045                                  Email: bocauminhtri@gmail.com

Toán Huấn Luyện ngành Ấu – Nhi hy vọng sẽ đáp ứng cho các đơn vị những Trưởng yêu thích  ngành Bầy và có thêm kinh nghiệm trong sinh hoạt. Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng để Khóa Huấn luyện Dự bị Huy Hiệu Rừng ngành Ấu – Nhi đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn và thân ái bắt tay trái Quý Trưởng. 

TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH ẤU - NHI

Trưởng Toán

LT. NGUYỄN THÀNH NGHĨA

 

Phiếu đăng ký (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn