Đoàn thiếu sinh HĐVN lên đường dự Trại họp bạn đội trưởng Quốc tế tại Hàn Quốc

Tối ngày 01/08/2018, Đoàn gồm 11 thiếu sinh và 3 Tr hướng dẩn đã lên xuất phát để tham gia Trại họp bạn đội trưởng quốc tế tại Hàn Quốc.

Đoàn tham dự theo thư mời của Hội Hướng đạo Hàn Quốc. Trại chính thức khai mạc vào ngày 2/8 và kết thúc ngày 6/8/2018.

Xem ảnh bấm vào đây

Logo Trại họp bạn Tráng sinh lần I của HĐ ASEAN tại Brunei

Taskforce đã đăng ký cho các Tráng sinh tham dự, theo quy chế Trại sinh không quá 45 tuổi. Các Tráng sinh muốn tham dự liên lạc với Tr Nguyễn Tuấn. ĐT 0916867469

Bản tin số 7

Cuộc đời của cụ Sơn Ca thật lạ kỳ

Trại Ca Tang Bồng IV - 2018

Giữ vững mối dây số 21

Thư cảm ơn Hội Thao Sói Con 2018 - Khu vực phía Nam

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Ngành Ấu HĐVN <nganhaubdhhdvn@gmail.com>
Ngày: 15:39 17 tháng 7, 2018
Chủ đề: V/v: Thư cảm ơn Hội Thao Sói Con 2018 - Khu vực phía Nam
Đến:

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

BAN ĐIỀU HÀNH

Giữ vững mối dây số 20

Giúp ích cộng đồng tại Di Linh tháng 7/2018

Tương lai của Hướng đạo gốc Việt tại Hoa Kỳ và BSA

Scouts Abound

Buồn buồn báo tin

Anh Trâu Khiêm Tốn Nguyễn Hữu Lô (81 tuổi) là một huynh trưởng kỳ cựu của ngành Kha, là người đầu tiên tham dự Quốc Gia Kha (1966), Bằng Rừng Kha 1967, là Kha trưởng Trần Quốc Toản Huế, hiện đang lâm trọng bệnh, xem chừng sẽ đi cắm trại xa.

Thông báo số 3 (V/v tổ chức Hội thao Sói Con 2018)

BĐH-HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018

THƯ THÔNG BÁO SỐ 3

(V/v Hội thao Sói Con 2018)

Workshop dành cho Chiefscout tại Philippin

WORKSHOP dành cho Chiefscout tại Philippin từ ngày 23/6 đến 26/6/2018.

Các nước tham gia Brunei, Pakistan, Philippine, Indo, Timor lester, Maldives, New Guinea, Macau, Singapore, Hong Kong, Afganistan, Korea, Brutan,

Malay, Bangladesh, Nepal, New Zealand, Úc, Cambodia và Việt Nam.

Bản tin số 6

Thông báo Hội Thao Sói Con 2

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 17:05:14 GMT+7 ngày 14 tháng 6, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thông báo Hội Thao Sói Con 2⁩

Mừng Trưởng LM Trần Minh Phú nguyên Đạo Trưởng Đồng Nai được thăng chức Đức ông

TIN MỪNG

Được Cha Tiến Lộc cho biết LM TRẦN MINH PHÚ đã được thăng chức lên ĐỨC ÔNG

Rất tiếc vì được tin trễ nên không kịp chia vui với Ngài.

Thay mặt các Huynh trưởng và cựu Hướng Đạo Sinh thuộc Châu Trường Sơn Hạ xin kính mừng Đức Ông và kính chúc Đức Ông luôn khỏe mạnh và trường thọ để lãnh đạo tinh thần cho HĐS.

Đăng ký dự trại Họp bạn ngành Tráng tại Bunei

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 14:11:46 GMT+7 ngày 14 tháng 6, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Đăng ký dự trại Họp bạn ngành Tráng tại Bunei⁩

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS