thông báo mở khóa Dự Bị HHR Thiếu Miền nam

        HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH THIẾU
 KHÓA HL DỰ BỊ HHR THIẾU 2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Tôi dể dàng hơn anh 1 chút

 

Thông báo xưởng miền Trung

Thư gởi TĐ Phú Yên

Thư của Tr Trần Minh Thiện gởi cho Tráng đoàn Phú Yên trong công cuộc xây dựng cầu nông thôn NHẤT TRÍ tại xã An Đinh, huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên.

Thông báo mở khóa HL Dự bị HHR Ấu 2017

Bản tin APR tháng 1/2017

Thông báo Xưởng Trò chơi - ca múa Ấu - Nhi

   BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

           KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi:     - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

                     - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

 

Thông báo Xưởng Trò chơi - ca múa Ấu - Nhi

   BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

           KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi:     - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

                     - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

 

Thông báo thi sáng tác ROVERMOOT 2017

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

             BAN ĐIỀU HÀNH

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG 

THÔNG BÁO MỞ KHÓA DỰ BỊ HHR THIẾU NĂM 2017

Tin buồn: Tr. Nguyễn Tuyên Thùy từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 21:54 24 tháng 2, 2017
Chủ đề: Fwd: Tin buồn:Tr. Nguyễn Tuyên Thùy từ trần
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>


TAM SƠN THÀNH - NHỮNG ĐIỀU CẢM NHẬN và SUY NGHĨ.

TAM SƠN THÀNH - NHỮNG ĐIỀU CẢM NHẬN và SUY NGHĨ.

TRÁNG ĐOÀN TRƯỜNG SƠN (KonTum) CÙNG AE HĐ DU XUÂN VỀ BIÊN THÙY

 

"Nghênh ngang một cõi biên thuỳ... " Truyện Kiều - Nguyễn Du

Sáng sớm hôm sau ae đoàn của Tr Nguyễn Lê Phương đến chúc xuân Tráng đoàn Trường Sơn và được Tr Lê Văn Quyền và Tr Lê Thanh xây dựng một chương trình đầu năm "Du xuân vùng biên" đậm sắc Hướng đạo về Ngọc Hồi, xã Bờ Y vùng tam biên nơi ấy có cột mộc biên giới của 3 nước Việt Nam – Lào – Camphuchia,

Tin buồn

Trân trọng thông báo cùng toàn thể ACE HĐVN

Trưởng NGUYỄN TUYÊN THUỲ

Cựu Châu Trưởng Châu Đông Sơn

Đã tạ thế lúc 19g40 ngày 21.02.2017 tại San Jose

Hưởng thọ 91 tuổi (1927-2017)

Cầu chúc Linh hồn Trưởng sớm sum họp với BP

Thành thật chia buồn cùng Tang quyến.

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS