5th ASEAN Scout Jamboree

Bạn có biết 5?

51. Bạn có biết?

Hội trưởng Danh dự của Hội Hướng Đạo Việt Nam

Ba xứ Nam kỳ, Bắc kỳ và Trung kỳ là thuộc địa của Pháp từ năm 1884[1] khi triều đình Huế chấp nhận sự bảo hộ của người Pháp. Họ cai trị và quản lý bởi người đứng đầu là Toàn quyền Đông Dương.

Bản tin Bạch Tùng số 5

Kính gởi Quý Trưởng và thân hữu Bản tin Bạch Tùng số 5.

Chúc Quý Trưởng và thân hữu vui khỏe.

Trân trọng

Đinh hữu Quyến

BIÊN BẢN LẦN HỌP THỨ 12 của nhóm công tác ngày 28/7/2016 và bản thông báo GHX cùng tham gia SH và HL chung

---------- Forwarded message ----------
From: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Date: Mon, Aug 1, 2016 at 12:40 PM
Subject: Minutes of the 12th meeting and Joint announcement with XH Scout family

Về Kỷ yếu Hội Bầy 2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Ngành Ấu HĐVN <nganhaubdhhdvn@gmail.com>
Ngày: 10:01 Ngày 06 tháng 08 năm 2016
Chủ đề: Về Kỷ yếu Hội Bầy 2016

Báo liên lạc

Đêm ngẫu hứng Kha sinh - Tang Bồng III

"Một đêm NGẪU HỨNG KHA SINH ....sôi nổi với niềm vui bất tận .....tối 21/7/2016.

"Chúc mừng sự có mặt của tất cả chúng ta. Hãy chơi cho biết là "KHA"

Trích lời Trưởng Trần Minh Thiện- Trưởng BĐH- HĐVN- Trại Trưởng Danh dự TRẠI HỌP BẠN NGÀNH KHA TANG BỒNG III/2016."

Tin và ảnh Trưởng Phan Quang Đán

Trại Họp bạn Tang bồng III Ngành Kha 2016

THÔNG BÁO KHOÁ SỔ TIẾP NHẬN GHI DANH KHOÁ HHR TÙNG NGUYÊN 8

Theo như đã thông báo trước đây, Khoá HHR TÙNG NGUYÊN 8 mở ra phục vụ cho nhu cầu Trưởng ngành Tráng, để tiện việc cho khoá sinh dự khoá không phải đi xa , đợt 1 sẽ được mở tại Đà Nẳng và Đồng Nai.

Đến nay cả 2 khu vực đã tiếp nhận trên 70 hồ sơ ghi danh của các đơn vị trong cả nước.

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 3

> Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
> Ngày: 00:46:29 GMT+7 Ngày 31 tháng 07 năm 2016
> Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
> Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 3
>

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 2


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 20:55 Ngày 29 tháng 07 năm 2016
Chủ đề: Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 2
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Báo liên lạc

NGÀY ĐẦU CỦA CUỘC CHƠI 21/7/2016

AMAZING RACE

KHA SINH – MÙA XUÂN HƯỚNG ĐẠO

HÂN HOAN.

Bản tin Trại Họp Bạn Kha TANG BỒNG III - 2016, số 1

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 11:24:32 GMT+7 Ngày 28 tháng 07 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

PHÙ HIỆU VÀ CHÂM NGÔN HƯỚNG ĐẠO

(Bản viết tay của Cố Trưởng Nguyễn Duy Thu Lương)
(Bản đánh máy của Thái Thuần)

Theo sự trình bày và giải thích của cụ tổ Baden-Powell thì phù hiệu Hướng Đạo là bông Hoa Huệ (fleur de lys), ở giữa là cánh hoa trước là cái kim la bàn, ở hai cánh bên có hai ngôi sao nhỏ. Bên dưới là giải ghi châm ngôn (bằng tiếng Anh). Phù hiệu này hiện đang còn dùng ở Anh quốc.

HỘI NGHỊ TRƯỞNG HĐVN tại nước ngoài

Vào tháng 7/2016 tại Hoa Kỳ các Trưởng HĐVN ở nước ngoài đã tập trung hội nghị và có 3 biên bản về hội nghị. Nếu anh em có quan tâm thì mở ra xem. giúp ích chỉ thông tin thuần tuý.

-Quyết Nghị QN/03_07_2016

-Biên Bản Hội Nghị Trưởng 2016

-Biên Bản Đại Hội Đồng 2016

Tin vui trên hành trình Hợp Nhất

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 08:10:01 GMT+7 Ngày 27 tháng 07 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)

From: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Date: 2016-07-25 16:21 GMT+07:00
Subject: Fwd: Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS