Phiếu đăng ký vật phẩm trại Rover Moot 2017 và mẫu vật phẩm

Kính gởi Quý Trưởng

Trang gởi lại, phiếu đăng ký và hình mẫu vật phẫm trại RM-2017

Xin Quý Trưởng xóa những mẫu đã nhận trước do chưa hoàn chỉnh,

Thành thật xin lỗi Các Anh và xin liên lạc

Tr. TRẦN THỊ THANH UYÊN đt: 0908175646 để đăng ký & đóng tiền.

Bài trại ca Rover Moot 2017

Thông báo số 3 - Trại Hoa Lư 2017

Hệ thống Biểu tượng giúp ích ngành Tráng

Thông tin Rover Moot 2017

Quí trưởng thân

Luyện gởi quí Trưởng biên bản buổi họp Toán SH vừa rồi để quí Trưởng tiện theo dõi. Xin quí trưởng tiếp tục các công việc còn lại:

Dự án tổ chức Rover Moot 2017

DỰ ÁN TỔ CHỨC ROVER MOOT 2017

Mục tiêu

    Kỹ niệm 100 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Thế giới

    Kỹ niệm 84 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam

    Nhìn lại những chặng đường ngành Tráng HĐVN đã đi qua

    Hướng về tương lai HĐVN

BẦY CỜ LAU (Huế) phục hoạt sau 42 năm, đã có buổi sinh hoạt đầu tiên vào ngày 21/5/2017

Đúng 8g sáng ngày 21/5 các Sói CL tập trung tại công viên Thương Bạc Tp Huế ( Trước nhà hát Hưng Đạo ). Thật hoan nghêng các Sói cùng phụ huynh đến thật đúng giờ. Các anh chị Tráng Hoa Lư đến tham gía cùng sinh hoạt với các Sói gồm có Nguyễn văn Tiến .Đặng Hữu Lợi. Hà Hữu Vui. Châu Quang Vinh. Đặng Ngọc Phú Hòa. Lê Tô. Và Akela Đổ Quyên hòa Ái Lê Thị Tâm.

Bầy Cờ Lau Huế

Về đây Rover Moot - TG: Nai tận tâm

The National Scout Culture Camp 2017-Vietnam Scouts Participants

From: Tu Kwarnas <tu.kwarnas@gmail.com>
Date: Tue, May 16, 2017 at 2:36 PM
Subject: The National Scout Culture Camp 2017-Vietnam Scouts Participants
To: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>

MoP Bulletin Issue No. 17

From: InBox: Newsletter by WOSM Asia-Pacific [english] <inbox@scoutnet.org>
Date: Thu, May 11, 2017 at 4:42 PM
Subject: MoP Bulletin Issue No. 17
To: inbox <inbox@scoutnet.org>

Dear colleagues,

Greetings from the Asia-Pacific Support Centre!

We are pleased to attach the Messengers of Peace Bulletin, Issue No. 17.

Happy reading!

Regards.

World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre

Thư thông báo Đầu Đàn Thứ Đàn số 2

Minutes of the 14th meeting of Task Force - VIETNAM

Bản tin APR tháng 04/2017

Thông báo v/v Tổ chức Woodbadge Reunion (Hội làng Tùng Nguyên) 2017

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

     BAN ĐIỀU HÀNH

         ________

 

Ngày 05 tháng 05 năm 2017

Kính gửi Quí Trưởng    Đạo Trưởng

Trại đầu dàn và thứ đàn

Trại đầu đàn, thứ đàn sẽ được tổ chức trong dịp hè sắp đến

Logo trại

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS