Chuyện một chiếc cầu của hướng đạo sinh

CHUYỆN MỘT CHIẾC CẦU CỦA HƯỚNG ĐẠO SINH
Có một người hỏi Lord Kitchener - huynh trưởng Hướng đạo người Anh :
- Hướng đạo, anh là ai ?
- Người Hướng đạo là người có TẬP QUÁN HƯỚNG ĐẠO (Habit of Scouting). - Lord Kitchener trả lời.
Theo Tr Gấu Linh Hoạt cho rằng Tập quán Hướng đạo (thói quen Hướng đạo) là :

Cầu Nhất Trí

Thân chào quý anh chị mạnh thường quân của cầu Nhất Trí

Thông báo về công cuộc xây nhà cho người nghèo

Quí Trưởng thân.

thông báo mở khóa Dự Bị HHR Thiếu Miền nam

        HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI HUẤN LUYỆN
TOÁN HUẤN LUYỆN NGÀNH THIẾU
 KHÓA HL DỰ BỊ HHR THIẾU 2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Tôi dể dàng hơn anh 1 chút

 

Thông báo xưởng miền Trung

Thư gởi TĐ Phú Yên

Thư của Tr Trần Minh Thiện gởi cho Tráng đoàn Phú Yên trong công cuộc xây dựng cầu nông thôn NHẤT TRÍ tại xã An Đinh, huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên.

Thông báo mở khóa HL Dự bị HHR Ấu 2017

Bản tin APR tháng 1/2017

Thông báo Xưởng Trò chơi - ca múa Ấu - Nhi

   BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

           KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi:     - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

                     - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

 

Thông báo Xưởng Trò chơi - ca múa Ấu - Nhi

   BĐH - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

           KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU-NHI

THƯ MỜI THAM DỰ XƯỞNG

Kính gởi:     - Quý Đạo Trưởng, Liên Đoàn Trưởng

                     - Ban Sói Già và Ban Nhi Trưởng các Bầy

 

Thông báo thi sáng tác ROVERMOOT 2017

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

             BAN ĐIỀU HÀNH

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG 

THÔNG BÁO MỞ KHÓA DỰ BỊ HHR THIẾU NĂM 2017

Tin buồn: Tr. Nguyễn Tuyên Thùy từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 21:54 24 tháng 2, 2017
Chủ đề: Fwd: Tin buồn:Tr. Nguyễn Tuyên Thùy từ trần
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>


TAM SƠN THÀNH - NHỮNG ĐIỀU CẢM NHẬN và SUY NGHĨ.

TAM SƠN THÀNH - NHỮNG ĐIỀU CẢM NHẬN và SUY NGHĨ.

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS