Đoàn HĐVN đã đến đất trại Trại Họp bạn HĐTG 2015 tại Nhật Bản

Đoàn HĐVN mãi đến 15g ngày 28/7/2015 mới đến đất trại và làm thủ tục nhập trại. Các em cắm lều tại khu Western Hus.

Khu vực các em cắm trại có khoảng 90 đoàn HĐS từ các quốc gia được mời tham dự. Ảnh này được chụp trước khi các em ăn sáng, gởi về từ các bạn hữu của giúp ích trong trại. Việc liên lạc bằng điện thoại rất hạn chế nên trước tiên để gia đình các em yên tâm.

HĐVN đi Nhật Bản

 “Hướng Đạo là một sợi nước trong nhỏ ở giữa dòng nước đục (của xã hội bây giờ). Mong rằng anh chị em hãy gìn giữ lấy sợi nước mong manh đó.” (Trần Điền)

------

Lúc 23H ngày 26/07/2015 đoàn Hướng đạo Việt Nam dự Jamboree lần thứ 23 tại Nhật Bản đã lên đường.

Xem ảnh bấm vào đây

Thành lập Tráng đoàn Bàn Sơn_Huế

Tư liệu được trích từ Đặc san kỷ niệm 60 năm Liên đoàn Nguyễn Trường Tộ_Huế.
Cảm ơn Ngựa Điềm Tĩnh Trần Hồi đã cung cấp tư liệu.
Thực hiện ebook: Thái Thuần

Trên đinh Bàn Sơn, Lễ chính thức thành lập Tráng Đoàn Bàn Sơn. Chủ lễ Linh mục tuyên úy Trần Văn Dụ, Trường Tôn Thất Dương Vân và Trưởng Phan Gia Anh, Đạo trưởng, dẫn chương trình Trưởng Nguyền Anh Tuấn. Trưởng Nguyền Văn Mỹ đứng phía tay phải. 1970.

Lịch sử hình thành của miền nam Việt Nam

Nam_tien-2

Võ Thanh Liêm

Từ HỢP LỰC VIỆT NAM đến HỢP LỰC Thế giới tại NHẬT BẢN

“Hướng Đạo là một sợi nước trong nhỏ ở giữa dòng nước đục (của xã hội bây giờ). Mong rằng anh chị em hãy gìn giữ lấy sợi nước mong manh đó.” (Trần Điền)

-----

 

Ba câu chuyện... QUÁ HAY VÀ Ý NGHĨA

“Hướng Đạo là một sợi nước trong nhỏ ở giữa dòng nước đục (của xã hội bây giờ). Mong rằng anh chị em hãy gìn giữ lấy sợi nước mong manh đó.”(Trần Điền)

 

------

Cờ VN tại trại họp bạn thế giới

“Hướng Đạo là một sợi nước trong nhỏ ở giữa dòng nước đục (của xã hội bây giờ). Mong rằng anh chị em hãy gìn giữ lấy sợi nước mong manh đó.” (Trần Điền)

-----

Kính báo kết quả xử lý bài viết của tác giả Kiều Phong

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: "HDVN Ban Dieu Hanh" <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 26-07-2015 15:01
Chủ đề: Thể hiện bản lãnh Hướng Đạo Việt Nam
Tới: "HDVN Ban Dieu Hanh" <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Cc: 

Báo ảnh Trại Hợp Lực

Tổng hợp Hình ảnh Trại Hợp Lực 2015

1. Một số hình ảnh Trại Hợp Lực ngày 16/07/2015 (ngày nhập Trại) (xem ảnh bấm vào đây)

2. Ban quảng bá tận tuỵ công việc từ 16/7 đến 19/7/2015 có mặt khắp nơi (xem ảnh bấm vào đây)

Muốn thay đổi cả thế giới thì hãy thay đổi chính mình trước.

Tấm bia mộ vô danh ở London

Biên dịch: Mai Trà

Một đoạn văn khắc trên tấm bia làm chấn động cả thế giới, rất nhiều người thấy hối tiếc vì đã không phát hiện ra nó từ sớm hơn!

Thư cám ơn của GĐ Hướng Đạo Vùng Châu Á Thái bình Dương

Thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2015 lúc 12:09 chiều, Jose Rizal C. Pangilinan
<jrcp@scout.org> viết:

Các anh chị em Hướng đạo sinh thân mến,

Tôi xin gửi lời chào từ Trung tâm Hỗ trợ Vùng Châu Á Thái bình dương!

Chia tay tại Trại Hợp Lực 2015

Trò chơi ngành Thiếu tại Hợp Lực 2015

LĐ Ngok Linh tham dự Hợp Lực 2015

Khai Mạc Trại Hợp Lực 2 2015

Hình Trại Hợp Lực - Tr Hồ Chí Dũng

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS