Liên lạc số 23

Bài phát biểu của Tr Khối sinh hoat, Trưởng Tôn thất Hàn và Tr Trần Văn Hồng

Tại hội nghị Huynh Trưởng năm 2015 tại Đà Nẵng.

Trưởng Thịnh:

Trưởng Hàn:

Tin về Trưởng LM Tổng tuyên úy HĐS công giáo thế giới (ICCS) tại Roma JACQUES GAGEY và Trưởng LM CHIN Tổng tuyên úy HĐS Thái Lan cùng Trưởng Suraphan, Tổng Thư Ký HĐS công giáo Thái Lan thăm HĐS VN

Vào ngày 12/12/2015 Cha Tổng tuyên úy HĐS công giáo toàn thế giới đã đến VN thăm cùng với cha CHIN phụ trách HĐS công giáo Thái Lan, ý tưởng được đưa ra trong thời gian dự hội nghị 25 tại Hàn Quốc .

Đón đoàn có cha Nguyễn Đức Bình TTU HĐS công giáo VN và 1 số Tr trong BĐH HĐVN. Theo chương trình đoàn đã đến thăm khóa cơ bản của Đạo Văn Lang, và khóa HHR của GHX.

Phong trào Hướng đạo ở Việt Nam

Bão mạnh giật cấp 16-17 đang tiến về Biển Đông

(NLĐO)- Cơn bão rất mạnh có tên quốc tế Melor đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines với sức gió ở vùng tâm bão cấp 13, giật cấp 16-17, di chuyển với tốc độ 20 km/giờ về phía Biển Đông. 

Trại họp bạn Tráng sinh 2016 tại Đài loan

Từ: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Ngày: 15:36:10 GMT+7 Ngày 08 tháng 12 năm 2015

Chương trình/ứng dụng U-REPORT - Hội nghị APR 25

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 12:05:15 GMT+7 Ngày 07 tháng 12 năm 2015
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp: Chương trình/ứng dụng U-REPORT - Hội nghị APR 25

Thư mời dự Hội thảo

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 08:12:43 GMT+7 Ngày 07 tháng 12 năm 2015
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp: Fw: Thư mời dự Hội thảo

Hộp thư HĐ vùng tháng 10/2015

Giữ Vững Mối Dây số 15

Người mang thẻ Sói Con đầu tiên của Hướng đạo Nam kỳ là ai?

38. Bạn có biết?

Người mang thẻ Sói Con đầu tiên của Hướng đạo Nam kỳ là ai?

Nhìn lại thời kỳ phong trào Hướng đạo Việt Nam còn trong trứng nước cho đến năm 1975, thẻ hội viên Hướng đạo Việt Nam đã qua nhiều giai đoạn biến cố, thăng trầm của lịch sử.

Nhạc videoclip "không phải là lúc"

ĐI TÌM NƠI AN NGHỈ người có công lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ

Sưu tầm

Đi tìm nơi an nghỉ của cha Đắc Lộ 

Hộp thư HĐ vùng tháng 9/2015

Những ai nhận HHR đầu tiên của HĐVN

Thông báo cung cấp kỷ yếu Trại Hợp Lực 2015

THÔNG BÁO
CUNG CẤP KỶ YẾU TRẠI HỢP LỰC 2015

     HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
         BAN ĐIỀU HÀNH
TRẠI HỌP BẠN HỢP LỰC 2015
_______________

Ngày 23 tháng 11 năm 2015

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS