Bão số 1

Thư của APR gởi Tr Phạm Thanh Hiệp và thư Tr PThanh Hiệp gởi APR. Ngày 19/7 và 20/7/2016

Nội dung thư của APR trả lời Tr PTH sau khi Tr PTH nhận được thư trả lời của APR từ nay Văn phòng HĐVùng châu á Thái Bình Dương chỉ tiếp xúc với 2 đồng chủ tịch nhóm công tác ( taskforce ). Và sau đó Tr PTH có thư trã lời APR . Tr PTH đã gởi thư đến nhiều cá nhân và sau đó Tr NQM cũng đã chuyển mail đến hàng trăm địa chỉ. Nhiều điện thoại hỏi giúp ích tính chân thật của nội dung 2 lá thư nầy , để bảo đãm sự trung thực chính xác giúp ích xin lấy thông tin từ BĐH , hầu mong thoả mản bạn đọc của giúp ích.

Video báo cáo giữa kì của WOSM.

ASEAN SCOUTS ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION GATHERING/ MEETING

Từ: May Pwint Shin <maypwintshin.eve@gmail.com>
Ngày: 15:40:25 GMT+7 Ngày 17 tháng 7 năm 2016

Báo liên lạc số 39

Trại họp bạn HĐ khối ASEAN, đăng ký trước ngày 20/8

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 19:32 Ngày 17 tháng 07 năm 2016
Chủ đề: Fwd: Registration for the 5th ASEAN Jamboree
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

Hộp thư HĐ Vùng tháng 06/2016

Khoá kỹ năng Kha

Báo liên lạc số 38

Thông báo mở khoá HHR Ấu 2016

Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:

Thông Báo Mở Khóa Dự Bị HHR Thiếu 2016

SỔ TAY CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN CỦA HĐS

GIỜ TINH THẦN CỦA HĐS ĐẠO CAO ĐÀI

Tại kỳ trại Hiệp Lực tại Paradise Vũng Tàu tháng 07/2016 một số Tráng sinh LĐ Hải Đăng đã tổ chức giờ tinh thần theo tôn giáo của HĐS đạo Cao Đài. Sau đây là một vài hình ảnh.

xem ảnh bấm vào đây

Hộp thư HĐ Vùng tháng 05/2016

Ngày 29/06/2016

Kính chuyển đến Quý Trưởng Hộp thư HĐ Vùng Châu Á Thái Bình Dương tháng 05/2016

Danh mục clip video do Tr. Quyền thực hiện tại Hội Bầy

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Le Van Quyen <levanquyen@gmail.com>
Ngày: 08:16 Ngày 29 tháng 06 năm 2016
Chủ đề: Fwd: Danh mục clip video do Quyền thực hiện tại Hội Bầy

Thư luân lưu số 8 - 2016

Kính gởi Quý trưởng Thư Luân lưu số 8 về diễn đàn Quản lý rủi ro khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 9 năm 2016, tại Malaysia.

Trân trọng,

Thông tin về trại họp bạn ASEAN lần thứ 5 tại Malaysia

Thông tin về Trại họp bạn ASEAN

Trên trang Web Scout.org đã có thông tin

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS