Thông báo mở xưởng Quản trò

        HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
             BAN ĐIỀU HÀNH
            KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH TRÁNG
         Số : 03/TSH-2016

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO MỞ XƯỞNG

Minutes of the 11th meeting

Cuộc thi thiết kế logo và Áo Thun Trại Tang Bồng 3

-= Chính thức =-
Thân chào tất cả anh chị em Hướng Đạo Sinh gần xa và các em Kha sinh thân mến,
Thời gian vừa qua, BTC đã nhận được rất nhiều sự đóng góp về công sức, thời gian và cũng như tinh thần nhiệt huyết của các bạn để làm cho Tinh Thần hướng về Trại Họp Bạn Kha Sinh Tang Bồng 3 thật sự sôi nổi và đầy màu sắc qua "Cuộc thi thiết kế logo và Áo ThunTrại Tang Bồng 3".

Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho VN

Từ: Tam Tran <john.minhtamtran@gmail.com>
Ngày: 16:53:22 GMT+7 Ngày 23 tháng 05 năm 2016
Đến: undisclosed-recipients:;
Chủ đề: Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho VN 

Bài học nửa đời

 

Hộp thơ APR tháng 04 năm 2016

Thông báo số 6 - Hội Bầy 2016

THÔNG BÁO SỐ 6

(Khu vực miền Nam)

 

Ban tổ chức Hội Bầy xin gởi đến Quý Trưởng và Ban Sói già các Bầy các thông tin tiếp theo:

1.     Hiện nay BTC đã khóa sổ để chuẩn bị cho việc phát vật phẩm nên không nhận bất cứ sự thay đổi nào của các Đơn vị.

Logo Đạo Tam Giang

Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)

---------- Forwarded message ----------
From: IL <il@scout.org.hk>
Date: Mon, May 9, 2016 at 4:01 PM
Subject: Hong Kong Scout 105th Anniversary Jamboree (23-27 Dec 2016)
To: IL <il@scout.org.hk>

Dear International Commissioner

Open Adult Unit Leader Training Course 2016

Thông báo mở Khóa Huy Hiệu Rừng Tráng Tùng Nguyên 8/2016

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 19:38:41 GMT+7 Ngày 13 tháng 05 năm 2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

THÔNG BÁO MỜ KHÓA HHR THIẾU ĐÀ NẴNG 2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 11:18 Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: THÔNG BÁO MỜ KHÓA HHR THIẾU ĐÀ NẴNG 2015
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

THÔNG BÁO MỞ TRẠI KỸ NĂNG KHA X/2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 11:29 Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: Fwd: THÔNG BÁO MỞ TRẠI KỸ NĂNG KHA X/2016
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>

MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

MUỘN CÒN HƠN KHÔNG

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2016

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: nguyen duc Binh <dominicbinh@gmail.com>
Ngày: 16:23 Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Chủ đề: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2016

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS