Thông báo của Ban Hành chính Trại Rover Moot 2017

Kính gởi Quý Trưởng,
Xin nhờ quý Trưởng phổ biến đến các Trưởng Đơn vị trong Tiểu trại cảu mình như sau:

1. Quy Chế Ngành Tráng 11. 2016:

Toán sinh hoạt Ngành Tráng vẫn đang phát hành QUY CHẾ NGÀNH TRÁNG 11. 2016.

Bản tin APR tháng 05/2017

Trại đầu đàn thứ đàn khu vực phía nam

Trại đầu đàn, thứ đàn của ngành Ấu Hướng đạo VN, đã khai mạc vào ngày 10/6/2017 và kết thúc ngày 11/6/2017.  Trại Trưởng khu vực phía nam và miền Trung là Tr Nguyễn Thế Đoan . 

Theo thông tin là đã có 28 bầy về tham dự với 231 sói con  và 120 Tr về điều hành giúp ích  cho trại thành công tốt đẹp

xem ảnh bấm vào đây

BĐH/HĐVN khánh thành cầu NHẤT TRÍ tại xã An Đinh, Huyện Tuy An,Tỉnh Phú Yên

Vào ngày 11/6/2017 tr Nguyễn Vĩnh Thịnh , Tr Nguyễn Trọng Luyện , Tr Trần Xê , Tr Nguyễn Trung Hiếu , Tr Dương Xuân Đào , Tr Nguyễn Thanh Chanh và nhiều anh chị trong BĐH / HĐVN đã về xả An Định , huyện Tuy An để cùng với địa phương khánh thành cây cầu Nhất Trí . ( bề ngang 2m50 và dài 30 mét , bằng bê tông cốt thép ) .

Phiếu đăng ký vật phẩm trại Rover Moot 2017 và mẫu vật phẩm

Kính gởi Quý Trưởng

Trang gởi lại, phiếu đăng ký và hình mẫu vật phẫm trại RM-2017

Xin Quý Trưởng xóa những mẫu đã nhận trước do chưa hoàn chỉnh,

Thành thật xin lỗi Các Anh và xin liên lạc

Tr. TRẦN THỊ THANH UYÊN đt: 0908175646 để đăng ký & đóng tiền.

Bài trại ca Rover Moot 2017

Thông báo số 3 - Trại Hoa Lư 2017

Hệ thống Biểu tượng giúp ích ngành Tráng

Thông tin Rover Moot 2017

Quí trưởng thân

Luyện gởi quí Trưởng biên bản buổi họp Toán SH vừa rồi để quí Trưởng tiện theo dõi. Xin quí trưởng tiếp tục các công việc còn lại:

Dự án tổ chức Rover Moot 2017

DỰ ÁN TỔ CHỨC ROVER MOOT 2017

Mục tiêu

    Kỹ niệm 100 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Thế giới

    Kỹ niệm 84 năm thành lập ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam

    Nhìn lại những chặng đường ngành Tráng HĐVN đã đi qua

    Hướng về tương lai HĐVN

BẦY CỜ LAU (Huế) phục hoạt sau 42 năm, đã có buổi sinh hoạt đầu tiên vào ngày 21/5/2017

Đúng 8g sáng ngày 21/5 các Sói CL tập trung tại công viên Thương Bạc Tp Huế ( Trước nhà hát Hưng Đạo ). Thật hoan nghêng các Sói cùng phụ huynh đến thật đúng giờ. Các anh chị Tráng Hoa Lư đến tham gía cùng sinh hoạt với các Sói gồm có Nguyễn văn Tiến .Đặng Hữu Lợi. Hà Hữu Vui. Châu Quang Vinh. Đặng Ngọc Phú Hòa. Lê Tô. Và Akela Đổ Quyên hòa Ái Lê Thị Tâm.

Về đây Rover Moot - TG: Nai tận tâm

The National Scout Culture Camp 2017-Vietnam Scouts Participants

From: Tu Kwarnas <tu.kwarnas@gmail.com>
Date: Tue, May 16, 2017 at 2:36 PM
Subject: The National Scout Culture Camp 2017-Vietnam Scouts Participants
To: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>

MoP Bulletin Issue No. 17

From: InBox: Newsletter by WOSM Asia-Pacific [english] <inbox@scoutnet.org>
Date: Thu, May 11, 2017 at 4:42 PM
Subject: MoP Bulletin Issue No. 17
To: inbox <inbox@scoutnet.org>

Dear colleagues,

Greetings from the Asia-Pacific Support Centre!

We are pleased to attach the Messengers of Peace Bulletin, Issue No. 17.

Happy reading!

Regards.

World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre

Thư thông báo Đầu Đàn Thứ Đàn số 2

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS