Hình tiễn đoàn dự Jamboree.thế giới lần thứ 24 tại HOA KỲ

Hôm nay ngày 21/7/2019 đoàn HĐVN tham dự trại họp bạn thế giới lần thứ 24 đã lên đường tại sân bay Tân sơn Nhất.

Đoàn gồm có:

- Hoàng Đức Lâm đơn vị LĐ Gia Long (Hoàng Văn Thụ)

- Nguyễn Kim Long đạo Thiên An (Gò Vấp)

- Kiều Mai Thanh gia đình Xuân Hoà  (Quận 9)

Bản tin tháng 07/2019

Thông báo số 2 - hoạt động ngoại ngữ của ngành ấu châu phía nam

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

CHÂU PHÍA NAM

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH ẤU

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 2

Thư báo Trại Săn Liên Bầy Hải Ly 2019

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 20:49:38 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thư báo Trại Săn Liên Bầy Hải Ly 2019⁩

Bảo hiểm tai nạn đợt 52

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 06:17:11 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: Hoa Lu II <hoalu2quantri@gmail.com>, VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: BẢO HIỂM TAI NẠN ĐỢT 52

Tệp đính kèm: 

Thông báo số 5 Trại họp bạn Đội Trưởng Hoa Lư

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

***** *****

THÔNG BÁO SỐ 5

Thông báo số 2: Về Trại phí và đăng ký tham dự Trại họp bạn Đội trưởng Hoa Lư 2

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
            KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019

*****

THÔNG BÁO SỐ 2

Dự thảo chính sách bảo vệ đoàn sinh (Phần 2)

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ ĐOÀN SINH (Phần 2)

CAM KẾT

Là một Huynh trưởng, là một thành viên trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, mọi hành vi của tôi phản ánh các giá trị, lời hứa và luật của Hướng Đạo. Do đó, tôi cố gắng hết sức trở thành một gương tốt để các em Hướng Đạo sinh và những người khác sẽ làm theo.

TÔI CAM KẾT SẼ:

Dự thảo chính sách bảo vệ đoàn sinh (Phần 1)

Phong trào Hướng đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên. Do đó chính sách bảo vệ đoàn sinh phải được thực hiện nghiêm túc trong tất cả các sinh hoạt trong Hướng Đạo. Sự an toàn của đoàn sinh là vô cùng quan trọng, trách nhiệm của người Trưởng HĐ, phụ huynh có con sinh hoạt trong đơn vị và tất cả những ai có liên quan phải tạo môi trường an toàn tốt nhất cho các đoàn sinh.
Bảo vệ đoàn sinh tránh khỏi bị

Bản tin tháng 06/2019

Đạo Văn Lang chuẩn bị kết nghĩa với châu North Gyeonggi Hàn Quốc

Từ: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Ngày: 13:47:05 GMT+7 ngày 11 tháng 6, 2019
Đến: 이재라 <ljr7642@scout.or.kr>

Thư đề nghị hỗ trợ BTC trạo họp bạn đội trưởng Hoa Lư 2

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM KHỐI SINH HOẠT
TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

THƯ ĐỀ NGHỊ

V/v: HỖ TRỢ BTC TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG HOA LƯ 2

24th World Scout Jamboree Official Song

Lời bài hát

Để tải bài hát bấm vào đường dẫn bên dưới

Tệp đính kèm: 

Thông báo từ BTC Trại Hoa Lư II/ 2019

Từ: Uyen Tran <uyen.trandl1@gmail.com>
Ngày: 13:03:11 GMT+7 ngày 6 tháng 6, 2019
Đến: KHIEM SCOUT <khiemden77@gmail.com>

Pages

Subscribe to GIÚP ÍCH RSS